Den nye rapporten – Environment of Peace – gir ei omfattande skildring av korleis interaksjonen mellom fleire ulike miljøkriser, det dystre tryggingsbiletet til notida og etterdønningar av koronapandemien har ført til nye former for samansette, gjennomgripande og framveksande risikoar. Rapporten gir også tilrådingar til handling, prinsipp og rådgiving retta mot styresmakter og avgjerdstakarar.

Rapporten blir lansert på NUPI 9. juni klokka 09.00-10.30, og det vil bli servert ein lett frukost frå 08.30. Rapporten blir presentert av statssekretær i UD, Henrik Thune og tidlegare svensk utanriksminister og tidlegare miljøkommisær i EU, Margot Wallström.

Wallström leidde det internasjonale panelet av ekspertar ansvarlege for rapporten. NUPI-direktør Ulf Sverdrup er medlem av det internasjonale panelet og rapporten er skrive av blant anna NUPI-forskar Cedric de Coning. Rapporten har blitt finansiert av Noreg, Sverige og Sveits.

Du kan lese heile rapporten her.

Arrangementet blir også strøymt direkte til NUPIs YouTube-kanal. Digital deltaking krev ikkje påmelding.