Funnene som blir presentert på dette seminaret kommer fra et prosjekt om sikkerhet i Svartehavsregionen finansiert av Forsvarsdepartementet. Hovedmålet med dette prosjektet var å se på hva økt militær tilstedeværelse i Svartehavsregionen har hatt å si for sikkerheten i den sørlige delen av NATOs østflanke.

Den russiske invasjonen av Ukraina var et viktig vannskille i nyere historie og har endret den strategiske situasjonen ikke bare i Svartehavsregionen, men også i den store europeiske konteksten.

Russisk aggresjon har hatt en klar og svært negativ innvirkning på sikkerhetssituasjonen i regionen og på dette seminaret vil ekspertene presentere de viktigste politisk relevante konklusjonene fra to studier i prosjektet.

Den første studien så på hvordan det som skjer kan tolkes som uttrykk for kontinuitet og endring i Russlands tilnærminger til Svartehavsregionen. Her analyserte forskerne situasjonen rundt den strategisk viktige Slangeøya for å få kartlagt hovedtrekk i den russiske strategien i regionen.

Den andre studien analyserte hvordan utviklingen i Svartehavsregionen har påvirket oppfatningen av sikkerhet i nordområdene, et område hvor Russlands politikk også fører til utfordringer for vestlige beslutningstagere.

Prosjektet har blitt gjennomført i 2022 av NUPI og New Strategy Center i Romania.

Seminaret holdes på engelsk, og finner sted på NUPI fra 14.30 til 15:30. Arrangementet strømmes også direkte til NUPIs YouTube-kanal (digital deltakelse krever ikke registrering).