Kva noregsbilete kjem til uttrykk når det russiske kommentarfeltet diskuterer Frode Berg-saka? Kva, i lys av dette, er Noregs rolle i Russlands narrative offensiv mot Vesten?

Tidsskriftet Nordisk Østforum inviterer til lansering av artikkelen «Kald krig i kommentarfeltet? Historia om Frode Berg på russisk internett», skrive av Johanne Kalsaas (UiB).

Her møter du Johanne Kalsaas (stipendiat, UiB), Morten Jentoft (journalist og forfattar), Jardar Østbø (professor, IFS). Ordstyrar er Natalia Moen-Larsen (Nordisk Østforum, NUPI).

Arrangementet varer i ein time frå 08.30 til 09.30, og det vil bli lett frukostservering frå klokka 08.00.

Debatten er støtta av Fritt Ord og Norsk tidsskriftforeining.