MELD DEG PÅ HER!

Siden starten på Russlands fullskala krig mot Ukraina 24. februar 2022, har presidentadministrasjonen lansert en rekke initiativer knyttet til det som ser ut som et forsøk på å forme en ny statsideologi: ny undertrykkende lovgivning, massiv sensur innenfor kulturfeltet, en mer rigid tolkning av spenninger med Vesten og av sovjetisk historie, nye obligatoriske patriotismeklasser ved skoler og universiteter, nye historiebøker, en ny «Z»-popkultur, for å nevne noen.

På dette seminaret vil vi se nærmere på hvordan det Laruelle referer til som Kremls «ideologiske økosystemer» utvikler seg i takt med krigen: hvordan den ortodokse sfæren har blitt radikalisert, hvordan den militære sfæren har eksplodert med bidrag fra krigskorrespondenter og bloggere, og rollen som Sergej Kirienkos team spiller i utformingen av den nye statsideologien.

Marlene Laruelle er Research Professor i internasjonale relasjoner og statsvitenskap, og direktør for Institute for European, Russian, and Eurasian Studies (IERES) ved George Washington University. Ved IERES leder hun Russland-programmet og programmet for studier av illiberalisme.

Ordstyrer er Helge Blakkisrud.

Dette seminaret vil også strømmes via NUPIs YouTube-kanal. Du trenger ikke melde deg på for å følge seminaret digitalt.

Seminaret gjennomføres i regi av Values-based legitimation in authoritarian states: top-down versus bottom-up strategies, the case of Russia, et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, og som koordineres av Universitetet i Oslo.