På oppdrag fra Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet har PHS-forskerne Charlotte Tandberg og Jacob Ravndal nylig gjennomført en omfattende evaluering av politiets ordning med radikaliseringskontakter. Politiets radikaliseringskontaktordning ble etablert i 2014 som følge av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Ordningen innebærer blant annet at alle politidistrikter er pålagt å ha minst én radikaliseringskontakt som jobber fulltid med dette oppdraget.

Evalueringsrapporten omhandler flere ulike tema. Blant annet undersøkes den opplevde effekten av ordningen, politiets interne organisering av ordningen, Politidirektoratets nasjonale koordinering av ordningen, samt radikaliseringskontaktenes samarbeid med nasjonale samarbeidspartnere, herunder PST og RVTS, og lokale samarbeidspartnere i kommunene. Rapporten identifiserer flere grunnleggende utfordringer med dagens radikaliseringskontaktordning, og tegner i tillegg opp et omfattende forslag for hvordan ordningen kan videreutvikles og forbedres.

På seminaret vil Tandberg og Ravndal legge frem sine hovedfunn og anbefalinger. Deretter vil forskere med erfaring fra feltet kommentere på rapporten. Seminaret avsluttes med en felles paneldiskusjon hvor det også vil være anledning til å stille spørsmål.

Seminaret holdes på Politihøgskolen, Audi 2 onsdag 18. oktober kl. 09.30–12.00. 

Du kan melde deg på her. Alle vil motta en påmeldingsbekreftelse innen 24 timer.

Seminaret er åpent for alle interesserte, også media. Påmelding av medier bes rettet mot Ossy Bradbury ved Forskningsavdeling på Politihøgskolen ossbra@phs.no

De som ikke har anledning til å komme kan følge seminaret på nett. Spørsmål kan sendes i forkant til Ossy Bradbury senest mandag 16.oktober klokken 08.00. 

Les mer om lanseringsseminaret og deltakerne på Politihøgskolens arrangementsside.

 

Program

09.30-10.00 – Frokost og registrering (ID-sjekk)

10.00-10.05 – Velkommen

10.05-10.35 – Charlotte Tandberg og Jacob Ravndal presenterer evalueringsrapporten

10.35-10.45 – Stian Lid kommenterer på rapporten

10.45-10.55 – Kristin Engh Førde kommenterer på rapporten

10.55-11.05 – Kai Spurkland kommenterer på rapporten

11.05-11.20 – Kaffepause

11.20-12.00 – Panelsamtale moderert av Tore Bjørgo med spørsmål fra publikum

 

Dette lanseringsseminaret arrangeres av Politihøgskolen og Konsortiet for terrorismeforskning.