REGISTRER DEG HER!

Seminaret markerer utgivelsen av Kjetil Selvik og Jacob Høigilts bok Journalism in the Grey Zone: Pluralism and Media Capture in Lebanon and Tunisia. Basert på intervjuer med nærmere 100 journalister, politikere og aktivister i begge land, forklarer boken hvordan mediene blir et redskap for konkurrerende agendaer i såkalte hybridregimer, og hvordan dette påvirker journalistene som har som jobb å tolke hendelsesforløpet.

Innsiktene fra Selvik og Høigilt har relevans langt utover Midtøsten og Nord-Afrika, spesielt i en tid hvor demokratisk tilbakefall og kamp over sannheten er et økende problem over hele verden.

Kjetil Selvik er Forsker 1 i forskningsgruppen Fred, konflikt og utvikling ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Jacob Høigilt er forskningsleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk og professor i arabisk språk og kultur ved Universitetet i Oslo.

Professor Katrin Voltmer (University of Leeds, Reuters Institute for the Study of Journalism) vil kommentere boken og engasjere forfatterne i samtale. Voltmer er blant verdens ledende eksperter på medier og kommunikasjon i overgangsregimer og forfatter av den anerkjente The Media in Transitional Democracies (Polity Press, 2013).

Seminaret strømmes også direkte til NUPIs YouTube-kanal.