REGISTRER DEG HER!

Sammendrag fra boken:
«Både islam og Vesten fremhever frihet og menneskerettigheter som viktige prinsipper. Da FN vedtok Verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1948, avsto Saudi-Arabia fra å signere den med begrunnelse om at sharia (islamsk lov) har etablert rettigheter for hele menneskeheten. Dette standpunktet ledet siden til Kairoerklæringen om menneskerettigheter i islam (The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, CDHRI) i 1990.

FN og andre involverte i arbeidet med Menneskerettighetserklæringen har likevel forsøkt å involvere den islamske verden i spørsmål om menneskerettigheter. Forskjellene mellom de to systemene har vist seg å ikke nødvendigvis føre til spenninger og misoppfatninger. De kunne imidlertid vært bedre håndtert om det islamske perspektivet på menneskerettigheter også ble anerkjent.

Saudi-Arabia er islams vugge og senter, og må derfor beskytte et mangfold av interesser: nasjonale interesser, under oppsyn av islamske lærde; interessene til den muslimske verden, inkludert forpliktelser til å bevare islamske verdier og ortodokse normer; og interessene til det internasjonale samfunnet. Hvordan Saudi-Arabia kan opprettholde en balanse i å beskytte disse multipolare interessene, med bakgrunn i de internasjonale menneskerettighetene, er i fokus i analysen som presenteres her.»

Dawood Adesola Hamzah har utgitt boken International Law and Muslim States. Saudi Arabia in Context (Routledge, 2021). Han har en PhD i International Law and Islamic Law, fra School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. Han underviser ved juridisk fakultet på Lagos State University i Nigeria, og har tidligere undervist ved SOAS. Han har i tillegg flere års praktisk erfaring fra Saudi-Arabia som jurist og journalist.

Charlotte Lysa, postdoktor på UiO, kommenterer Hamzahs presentasjon.

Arrangementet ledes av seniorforsker på NUPI Tine Gade.

Seminaret arrangeres i samarbeid med prosjektet REF-ARAB og Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved Universitetet i Oslo.