MELD DEG PÅ HER!

NUPI og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samarbeider om prosjektet Climate-related Peace and Security Risks (CPSR),  som har støttet Norges arbeid i perioden som valgt medlem av Sikkerhetsrådet. Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet. Målet er å skape pålitelig, relevant, rettidig og handlingsdyktig informasjon og analyser om klimarelaterte freds-, sikkerhets- og utviklingsrisikoer i spesifikke land og regioner som er på Sikkerhetsrådets agenda.

Prosjektet har bidratt til global nettverksbygging blant forskere og beslutningstakere gjennom en rekke dialoger. Prosjektet har også etablert et nordisk-baltisk nettverk for klima, fred og sikkerhet.

NUPI og SIPRI fortsetter å støtte Norges arbeid med klima, fred og sikkerhet, og støtter nå også arbeidet til Sveits med temaet i deres periode som valgt medlem av Sikkerhetsrådet (2023-2024).

 

Seminaret foregår i NUPIs lokaler. Det vil også strømmes via NUPIs YouTube-kanal. Du trenger ikke melde deg på for å følge seminaret digitalt.

 

 

Program:

Moderator: Cedric de Coning, forsker 1 ved NUPI, leder for NUPIs Senter for FN og global styring.

Innledende bemerkninger om de samlede resultatene fra Norges periode i Sikkerhetsrådet

  • Erling Rimestad, statssekretær, Utenriksdepartementet

Norges arbeid innenfor klima, fred og sikkerhet i Sikkerhetsrådet

  • Hans Olav Ibrekk, Norges spesialutsending for klima, fred og sikkerhet
  • Mona Løvstad Tranøy, førstesekretær ved Norges faste delegasjon til FN

NUPI og SIPRIs bidrag til UD innenfor klima, fred og sikkerhet

  • Florian Krampe, direktør, Climate Change and Risk Programme, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Norges bidrag – fra FNs klimasikkerhetsmekanismes perspektiv

  • Alexandra Fong, FNs politikk- og fredsbyggingsavdeling (DPPA)

Norges bidrag – fra perspektivet til International Crisis Group (ICG)

  • Ashish Pradhan, senior FN-analytiker, International Crisis Group (ICG)

Q&A / Åpen diskusjon (30 min)