Foto: AMISOM

Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)

2020 - 2023 (Pågående)
Research Project
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samarbeider om et klimarelatert freds og sikkerhetsprosjekt som tar sikte på å støtte opp om Norges arbeid i løpet av deres periode som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd.

Målet er å generere pålitelig og relevant informasjon om utfordringer relatert til klima og sikkerhet for spesifikke land og regioner på agendaen til FNs sikkerhetsråd. Hovedproduktet er en serie av faktaark om land som står på dagsordenen til sikkerhetsrådet.

Prosjektet håper å stimulere et globalt nettverk med forskere og beslutningstakere gjennom flere dialoger, og har som mål å etablere et nordisk-baltisk nettverk for klima, fred og sikkerhet. 

Prosjektet er ledet av Dr. Cedric de Coning ved NUPI (cdc@nupi.no) og Dr. Florian Krampe ved SIPRI (Florian.Krampe@sipri.org)

Les mer om prosjektet her.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, for å få nyheter og informasjon om CPSR prosjektet!

Videre lesning:

Seminarer:

 • The Water-Energy-Food Nexus and its implications for Climate Change Security (webinar holdt den 27. oktober 2021):
   

 

 • Preventing climate-related conflict: Challenge for cross-disciplinary research, policy and practice? (webinar held on 24 November 2021):

Program

The project is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs until 2023.

Artikler

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

September 28, 2023

Somalia experienced its worst drought on record from 2021 to 2023, with an unprecedented five consecutive failed rainy seasons that displaced hundreds of thousands of people, undermined livelihoods and raised the spectre of famine in some areas. From August 2022, clan militias and the Somali armed1

Klima, fred og sikkerhet i Somalia

September 28, 2023

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Somalia.

KRONIKK: Den største utenrikspolitiske utfordringen for Norge

August 31, 2023

Når krigen i Ukraina en gang er over, vil klimasaken avgjøre Norges forhold til omverdenen.

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Jemen

June 14, 2023

Yemen is facing one of the worst humanitarian crises in the world due to a combination of prolonged conflict, economic crisis and recurrent climate change-related natural hazards. These hazards include temperature increases, rising sea levels and changing patterns in rainfall, causing floods, droug1

Klima, fred og sikkerhet i Jemen

June 14, 2023

I et nytt faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Jemen.

Seminar om komplekse og sammenhengende globale kriser innenfor klima-, energi-, mat- og sikkerhet.

September 27, 2022

Et internasjonal ekspertpanel møttes for å diskutere hvordan globale kriser som klimakatastrofer og Russlands angrepskrig på Ukraina påvirker matproduksjon, energiforsyning og sikkerhet – samt utfordringer i den globale styringen i møte med disse krisene.

Faktaark: Klima, fred og sikkerhet i Sudan

May 16, 2022

I dette nye faktaarket ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk-prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet i Sudan.

Klimaendringer, fred og sikkerhet i Irak

April 5, 2022

I dette nye faktaarket utforsker forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk prosjekt sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet i Irak.

Forebygging av klimarelatert konflikt: En utfordring for tverrfaglig forskning, politikk og praksis?

December 10, 2021

Hvordan sikrer vi at ulike akademiske disipliner samarbeider om utfordringen med å forhindre fremtidige kriger og konflikter knyttet til klimaendringer? NUPI og SIPRIs felles klimarelaterte fred-og sikkerhetsrisikoer-prosjekt (CPSR) utforsket dette problemet i et webinar den 24. november.

Klimaendringer, fred og sikkerhet i Afghanistan

February 9, 2022

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Afghanistan? Det svarer et nytt faktaark, utarbeidet av forskningsprosjektet Climate-related Peace and Security Risks (NUPI og SIPRI) på. Les det gratis her.

News

Omsetting av mandater til policy og praksis: Lærdommer fra operasjonalisering av klimarelatert sikkerhetsrisiko i fredsoperasjoner

March 30, 2021

IPI, NUPI og SIPRI arrangerte et webinar om klimarelaterte sikkerhetsutfordringer.

News

Hva er sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet i Mali?

May 26, 2021

NUPI og SIPRI, under det klimarelaterte freds- og sikkerhetsrisikoprosjektet, har arbeidet med å forstå sammenhenger mellom klima, fred og sikkerhet i Mali. Les mer i nytt faktaark om landet.

News
Bildet viser en gruppe kvinner som henter vann fra en vannstasjon i Somalia.

Nytt forskningsprosjekt om klima, fred og sikkerhet lanserer faktaark om Somalia

February 4, 2021

Prosjektets mål er å undersøke klimarelaterte fred- og sikkerhetsutfordringer for utvalgte land og regioner på FNs sikkerhetsråds agenda.

News

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Sør-Sudan?

March 11, 2021

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Sør-Sudan?

News

Klima, fred og sikkerhet i Sahel-regionen

June 7, 2021

Hva er sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet i Sahel-regionen? Det svarer et nytt faktaark, utarbeidet av forskningsprosjektet  Climate-related Peace and Security Risks (NUPI og SIPRI) på. Les det gratis her.

News

Climate, Peace and Security Fact Sheet Sahel

June 7, 2021

The Sahel region is highly exposed to climate change, but national and local factors mean that climate change will have differentiated impacts across the region. The region will gradually become hotter, with some areas experiencing increased, but erratic, rainfall. 

Publikasjoner

Publication
CPSR Somalia.PNG

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

2023
Somalia experienced its worst drought on record from 2021 to 2023, with an unprecedented five consecutive failed rainy seasons that displaced hundreds ...
Publication : Rapport
Screenshot 2023-04-21 at 14.37.47.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Iraq

2023
Iraq is highly exposed to climate change-related extreme weather events. Droughts, floods, heatwaves and dust storms are negatively affecting the environment, ...
Publication : Rapport
Screenshot 2023-02-22 at 09.34.10.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

2023
I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI and SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaforandringer, ...
Publication : Faktaark
Screenshot 2022-11-14 at 09.39.35.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

2022
 • Anne Funnemark
 • Asha Ali
 • Cedric H. de Coning
 • Elisabeth L. Rosvold
 • Florian Krampe
 • Emilie Broek
 • Katongo Seyuba
 • Kheira Tarif
 • Dr Farah Hegazi
Somalia opplever sin verste tørke på over fire tiår. Hyppigere og mer intense flom og tørker gir næring til konkurranse om naturressurser, noe som forverrer ...
Publication : Faktaark
Screenshot 2022-10-21 at 12.14.11.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Central African Republic

2022
I sitt nye faktaark utforsker forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk prosjekt sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet ...
Publication : Rapport
Screenshot 2022-05-27 at 10.08.31.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: South Sudan

2022
Uforutsigbare årlige variasjoner i ekstreme værhendelser, som flom og tørke, påvirker landbruksavhengige lokalsamfunn og pastoralistiske mobilitetsmønstre. ...
Publication : Rapport

Climate, Peace and Security Fact Sheet: South Sudan

2021
Flooding and droughts significantly disrupt livelihood patterns and food-security and may result in temporary displacement or longer-term migration. Such ...
Publication : Rapport
Screenshot 2022-05-24 at 10.20.41.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Iraq

2022
 • Elisabeth L. Rosvold
 • Anne Funnemark
• Økende temperaturer, redusert vanntilgjengelighet og større variasjon mellom år i nedbør påvirker landbruk i Iraq negativt, reduserer husholdningenes ...
Publication : Rapport
Screenshot 2022-05-31 at 10.50.44.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

2021
 • Anne Funnemark
 • Elisabeth L. Rosvold
 • Anab Ovidie Grand
Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket ...
Publication : Op-ed
Screenshot2021-09-23at09.12.41_large.png

Hvis ikke Norge går i bresjen for en grønn omstilling, hvem da?

2021
Jo fortere Norge setter i gang med en ansvarlig, men hurtig avslutning på oljeeventyret, jo større vil de politiske, diplomatiske og kommersielle gevinstene ...
Publication : Intervju
Andrew-Al-Jazeera-English_large.png

Is Somalia’s hunger and homelessness crisis beyond hope?

2021
Stadig flere mennesker i Somalia må forlate hjemmene sine for å flykte fra konflikt og konsekvensene av ekstremvær som har ødelagt levebrødet for bønder. ...
Publication : Intervju
Displaced-by-the-climate_large.png

Displaced by the Climate

2021
Ifølge en analyse Sky news har utført, førte klimarelaterte katastrofer til at fem ganger så mange mennesker i de fattigste av verdens land måtte flytte ...
Publication : Kronikk
Climate-change-and-violent-conflict-in-Mali_large.png

Climate change and violent conflict in Mali

2021
 • Anab Ovidie Grand
Siden mai 2020 har voldelig konflikt drept 2070 mennesker i Mali. Usikkerhet har tvangsflyttet mer enn 300 000 mennesker, hvorav 56 prosent er kvinner. ...
Publication : Faktaark
Mali-fact-sheet-French-version_large.png

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Mali (fransk versjon)

2021
Dette faktaarket om Mali viser at landet på kort sikt vil preges av klimavariasjoner, og på lang sikt er sårbart for klimaendringer på grunn av høy eksponering ...
Publication : Faktaark

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Sahel (fransk versjon)

2021
Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale ...
Publication : Faktaark

Climate, Peace and Security Fact Sheet Mali

2021
Dette faktaarket om Mali viser at landet på kort sikt vil preges av klimavariasjoner, og på lang sikt er sårbart for klimaendringer på grunn av høy eksponering ...
Publication : Kronikk

The impact of climate change on Africa’s peace and security

2021
Den gradvise økningen i globale temperaturer, uregelmessig nedbør og flom har indirekte, komplekse og sammenhengende implikasjoner for fred og sikkerhet. ...
Publication : Kronikk

The Impact of Climate Change on Peace and Security in Somalia: Implications for AMISOM

2021
 • Anab Ovidie Grand
Mandatfornyelsen av Den afrikanske unions fredsbevarende operasjon i Somalia (AMISOM) satt for februar 2021 gir oss en mulighet til å se på hva vi vet ...
Publication : Editorial

Climate, Peace and Security: The case of South Sudan

2021
The consequences of climate change can worsen South Sudan’s humanitarian crises and fragile security environment, marked by widespread communal conflict ...
Publication : Op-ed
Global-Observatory_large.png

UN Security Council to Discuss Climate-Related Conflict, But What Role Should It Play?

2021
I august kalte FNs generalsekretær den siste rapporten fra FNs Klimapanel (IPCC) "kode rød for menneskeheten", og bemerket at bevisene er ubestridelige: ...
Publication : Op-ed
Screenshot-2021-11-26-at-14.20.06_large.png

Why peace is important for COP and why COP26 is important for peace

2021
På mellomlang til lang sikt er den mest effektive forebyggingen mot de verste effektene av klimaendringer - inkludert voldelig konflikt om knappe ressurser ...
Publication : Faktaark

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Sahel (engelsk versjon)

2021
Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale ...
Publication : Kronikk

Emerging Lessons from Implementing Climate-Related Peace and Security Mandates

2021
Seks av de ti største FN-ledede fredsoperasjonene i 2020 befant seg i land som er mest utsatt for klimaendringer. Både FNs fredsbevarende operasjoner ...
Publication : Kronikk

How climate insecurity could trigger more conflict in Somalia

2021
Konsekvenser av klimaendringer, slik som tørke, flom, uregelmessig regn, forstyrrede regntidssesonger, sterk vind, sykloner, sandstormer, støvstormer ...
Publication : Article
Screenshot 2022-05-24 at 12.44.16.png

Grappling with and Adapting to Climate Change in South Sudan

2022
Almost a decade since the conflict in South Sudan commenced, the conflict has become further fragmented, with indiscriminate violence across the country ...