Foto: AMISOM

Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)

2020 - 2023 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samarbeider om et klimarelatert freds og sikkerhetsprosjekt som tar sikte på å støtte opp om Norges arbeid i løpet av deres periode som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd.

Målet er å generere pålitelig og relevant informasjon om utfordringer relatert til klima og sikkerhet for spesifikke land og regioner på agendaen til FNs sikkerhetsråd. Hovedproduktet er en serie av faktaark om land som står på dagsordenen til sikkerhetsrådet.

Prosjektet håper å stimulere et globalt nettverk med forskere og beslutningstakere gjennom flere dialoger, og har som mål å etablere et nordisk-baltisk nettverk for klima, fred og sikkerhet. 

Prosjektet er ledet av Dr. Cedric de Coning ved NUPI (cdc@nupi.no) og Dr. Florian Krampe ved SIPRI (Florian.Krampe@sipri.org)

Les mer om prosjektet her.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, for å få nyheter og informasjon om CPSR prosjektet!

Videre lesning:

 

Seminarer:

 • The Water-Energy-Food Nexus and its implications for Climate Change Security (webinar holdt den 27. oktober 2021):

 

 • Preventing climate-related conflict: Challenge for cross-disciplinary research, policy and practice? (webinar holdt den 24. november 2021):

 

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet frem til 2023.

Artikler

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

February 22, 2023

Afghanistan is highly vulnerable to the effects of climate change, with more frequent extreme weather events and temperatures that are increasing faster than the global average. These factors, coupled with the legacy of four decades of war, a complex humanitarian emergency and an economic crisis since the Taliban’s takeover of the government in August 2021, have heightened the vulnerability of the Afghan population.

Klima, fred og sikkerhet i Afghanistan

February 22, 2023

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI and SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaforandringer, fred og sikkerhet i Afghanistan.

Farvel, Sikkerhetsrådet: Norge trer av

January 3, 2023

Etter to intense år, trer Norge nå ut av rollen som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd. Her har vi samlet noe av det NUPI har forsket på og publisert under og om perioden.

The Case for Integrating Sustaining Peace into an Expanded Climate, Peace and Security Concept

November 24, 2022

One of the key themes that emerged from the just concluded COP27 is the recognition that climate change does not only exacerbate the causes and effects of conflict, but also impacts the capacity of communities and institutions (the African Union or the United Nations, for example) to help make, keep, and build peace in specific contexts.

Researcher/Senior Researcher: Climate, Peace and Security Risks

November 18, 2022

The Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) is looking for a researcher/senior researcher with a professional interest and background in the relationship between climate change other environmental factors and peace and security.

Seminar om komplekse og sammenhengende globale kriser innenfor klima-, energi-, mat- og sikkerhet.

September 27, 2022

Et internasjonal ekspertpanel møttes for å diskutere hvordan globale kriser som klimakatastrofer og Russlands angrepskrig på Ukraina påvirker matproduksjon, energiforsyning og sikkerhet – samt utfordringer i den globale styringen i møte med disse krisene.

News

Klima, fred og sikkerhet i Sahel-regionen

June 7, 2021

Hva er sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet i Sahel-regionen? Det svarer et nytt faktaark, utarbeidet av forskningsprosjektet  Climate-related Peace and Security Risks (NUPI og SIPRI) på. Les det gratis her.

News

Hva er sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet i Mali?

May 26, 2021

NUPI og SIPRI, under det klimarelaterte freds- og sikkerhetsrisikoprosjektet, har arbeidet med å forstå sammenhenger mellom klima, fred og sikkerhet i Mali. Les mer i nytt faktaark om landet.

News

Omsetting av mandater til policy og praksis: Lærdommer fra operasjonalisering av klimarelatert sikkerhetsrisiko i fredsoperasjoner

March 30, 2021

IPI, NUPI og SIPRI arrangerte et webinar om klimarelaterte sikkerhetsutfordringer.

News

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Sør-Sudan?

March 11, 2021

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Sør-Sudan?

News
Bildet viser en gruppe kvinner som henter vann fra en vannstasjon i Somalia.

Nytt forskningsprosjekt om klima, fred og sikkerhet lanserer faktaark om Somalia

February 4, 2021

Prosjektets mål er å undersøke klimarelaterte fred- og sikkerhetsutfordringer for utvalgte land og regioner på FNs sikkerhetsråds agenda.

Publikasjoner

Publication : Rapport
Screenshot 2023-02-22 at 09.34.10.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

2023
I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI and SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaforandringer, ...
Publication : Faktaark
Screenshot 2022-11-14 at 09.39.35.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

2022
 • Anne Funnemark
 • Asha Ali
 • Cedric H. de Coning
 • Elisabeth L. Rosvold
 • Florian Krampe
 • Emilie Broek
 • Katongo Seyuba
 • Kheira Tarif
 • Dr Farah Hegazi
Somalia opplever sin verste tørke på over fire tiår. Hyppigere og mer intense flom og tørker gir næring til konkurranse om naturressurser, noe som forverrer ...
Publication : Faktaark
Screenshot 2022-10-21 at 12.14.11.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Central African Republic

2022
I sitt nye faktaark utforsker forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk prosjekt sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet ...
Publication : Fact Sheet
Screenshot 2022-10-03 at 11.07.24.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Colombia

2022
 • Anne Funnemark
 • Asha Ali
 • Cedric H. de Coning
 • Elisabeth L. Rosvold
 • Florian Krampe
 • Kheira Tarif
 • Katongo Seyuba
 • Dr Farah Hegazi
 • Caroline Delgado
I sitt nye faktaarket utforsker forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk prosjekt sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet ...
Publication : Rapport
Screenshot 2022-05-24 at 14.44.27.png

Climate, Peace and Security: Sudan

2022
Sudan er sterkt utsatt for klimaendringer. Som et av verdens minst utviklede land, samvirker ekstremvær, tilbakevendende flom og tørker og skiftende nedbør ...
Publication : Rapport
Screenshot 2022-05-24 at 10.20.41.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Iraq

2022
 • Elisabeth L. Rosvold
 • Anne Funnemark
• Økende temperaturer, redusert vanntilgjengelighet og større variasjon mellom år i nedbør påvirker landbruk i Iraq negativt, reduserer husholdningenes ...
Publication : Article
Screenshot 2022-05-24 at 12.44.16.png

Grappling with and Adapting to Climate Change in South Sudan

2022
Almost a decade since the conflict in South Sudan commenced, the conflict has become further fragmented, with indiscriminate violence across the country ...
Publication : Rapport

Climate, Peace and Security Fact Sheet: South Sudan

2021
Flooding and droughts significantly disrupt livelihood patterns and food-security and may result in temporary displacement or longer-term migration. Such ...
Publication : Kronikk

How climate insecurity could trigger more conflict in Somalia

2021
Konsekvenser av klimaendringer, slik som tørke, flom, uregelmessig regn, forstyrrede regntidssesonger, sterk vind, sykloner, sandstormer, støvstormer ...
Publication : Rapport
Screenshot 2022-05-31 at 10.50.44.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

2021
 • Anne Funnemark
 • Elisabeth L. Rosvold
 • Anab Ovidie Grand
Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket ...
Publication : Kronikk

How climate insecurity could trigger more conflict in Somalia

2021
Konsekvenser av klimaendringer, slik som tørke, flom, uregelmessig regn, forstyrrede regntidssesonger, sterk vind, sykloner, sandstormer, støvstormer ...
Publication : Op-ed
Screenshot2021-09-23at09.12.41_large.png

Hvis ikke Norge går i bresjen for en grønn omstilling, hvem da?

2021
Jo fortere Norge setter i gang med en ansvarlig, men hurtig avslutning på oljeeventyret, jo større vil de politiske, diplomatiske og kommersielle gevinstene ...
Publication : Intervju
Andrew-Al-Jazeera-English_large.png

Is Somalia’s hunger and homelessness crisis beyond hope?

2021
Stadig flere mennesker i Somalia må forlate hjemmene sine for å flykte fra konflikt og konsekvensene av ekstremvær som har ødelagt levebrødet for bønder. ...
Publication : Intervju
Displaced-by-the-climate_large.png

Displaced by the Climate

2021
Ifølge en analyse Sky news har utført, førte klimarelaterte katastrofer til at fem ganger så mange mennesker i de fattigste av verdens land måtte flytte ...
Publication : Faktaark
Mali-fact-sheet-French-version_large.png

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Mali (fransk versjon)

2021
Dette faktaarket om Mali viser at landet på kort sikt vil preges av klimavariasjoner, og på lang sikt er sårbart for klimaendringer på grunn av høy eksponering ...
Publication : Rapport

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

2021
Somalia er svært utsatt for virkningene av klimaendringer og ekstremvær. Uten forutgående forebygging vil disse faktorene sannsynligvis forverre eksisterende ...
Publication : Faktaark

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Sahel (fransk versjon)

2021
Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale ...
Publication : Rapport
Screenshot 2022-05-27 at 10.08.31.png

Climate, Peace and Security Fact Sheet: South Sudan

2022
Uforutsigbare årlige variasjoner i ekstreme værhendelser, som flom og tørke, påvirker landbruksavhengige lokalsamfunn og pastoralistiske mobilitetsmønstre. ...
Publication : Kronikk

The impact of climate change on Africa’s peace and security

2021
Den gradvise økningen i globale temperaturer, uregelmessig nedbør og flom har indirekte, komplekse og sammenhengende implikasjoner for fred og sikkerhet. ...
Publication : Kronikk

The Impact of Climate Change on Peace and Security in Somalia: Implications for AMISOM

2021
 • Anab Ovidie Grand
Mandatfornyelsen av Den afrikanske unions fredsbevarende operasjon i Somalia (AMISOM) satt for februar 2021 gir oss en mulighet til å se på hva vi vet ...
Publication : Editorial

Climate, Peace and Security: The case of South Sudan

2021
The consequences of climate change can worsen South Sudan’s humanitarian crises and fragile security environment, marked by widespread communal conflict ...
Publication : Op-ed
Screenshot-2021-11-26-at-14.20.06_large.png

Why peace is important for COP and why COP26 is important for peace

2021
På mellomlang til lang sikt er den mest effektive forebyggingen mot de verste effektene av klimaendringer - inkludert voldelig konflikt om knappe ressurser ...
Publication : Faktaark

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Sahel (engelsk versjon)

2021
Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale ...
Publication : Kronikk

Emerging Lessons from Implementing Climate-Related Peace and Security Mandates

2021
Seks av de ti største FN-ledede fredsoperasjonene i 2020 befant seg i land som er mest utsatt for klimaendringer. Både FNs fredsbevarende operasjoner ...
Publication : Kronikk

How climate insecurity could trigger more conflict in Somalia

2021
Konsekvenser av klimaendringer, slik som tørke, flom, uregelmessig regn, forstyrrede regntidssesonger, sterk vind, sykloner, sandstormer, støvstormer ...
Publication : Faktaark

Climate, Peace and Security Fact Sheet Mali

2021
Dette faktaarket om Mali viser at landet på kort sikt vil preges av klimavariasjoner, og på lang sikt er sårbart for klimaendringer på grunn av høy eksponering ...

Prosjektleder

Temaer
Konflikt  Klima  Asia  Afrika  Midtøsten og Nord-Afrika  FN
Deltakere

Anne Funnemark

Vitenskapelig assitent

Elisabeth L. Rosvold

Tidligere ansatt

Eksterne

Florian Krampe, SIPRI
Kheira Tarif, SIPRI

Arrangementer