REGISTRER DEG HER!

Merk! Dette seminaret holdes på Universitet i Oslo i Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo

Et prioritert område for terrorbekjempelse har vært å profesjonalisere risikovurdering, og håndtere personer som er sårbare for radikalisering, de som allerede er radikalisert, de som har til hensikt å drive terrorisme og de som snart skal løslates fra fengsel for terrorhandlinger.

Dette har ført til utviklingen av både interne og kommersielt orienterte risikovurderinger og veiledninger. For å sikre at spesielle risiko- og beskyttelsesfaktorer er inkludert, må slike veiledninger være basert på de best tilgjengelige vitenskapelige bevisene og teoriene.

På dette seminaret ser vi nærmere på det siste tiåret med vitenskapelige gjennombrudd på dette området. Paul Gill gjør rede for hvordan definisjonen av risikofaktorer for voldelig ekstremisme har endret seg og blitt gradvis mer kompleks, noe som har ført til stadig økende kompleksitet i forskningsmetoder på dette feltet.

Spesielt skal Gill i sitt foredrag vise hvordan risikofaktorer kan spille forskjellige funksjonelle roller for de ulike ytterpunktene vi prøver å vurdere, fra ideologiske forskjeller til ulike voldelige ekstremistiske utfall (som ekstreme overbevisninger og holdninger vs. ekstreme intensjoner og atferd).

Paul Gill is Professor of Security and Crime Science at University College London. His work focuses on the behavioural underpinnings of radicalisation and terrorism. Current projects include those that develop the evidence base for risk and protective factors for violent extremist outcomes, the development of measurements of violent extremism, and the evaluation of risk assessment and management processes. He currently manages projects from a range of funders included the European Research Council, the Home Office, and CREST.  

Dette seminaret arrangeres av Konsortium for terrorismeforskning.