Bli med på arrangementet her!

Rapporten oppfordret til å satse på forebygging, bidro til å styrke arbeidet med forebyggende initiativer og fremhevet betydningen av inkludering for å forebygge konflikt og bygge fred.

Verden har endret seg betydelig siden rapporten ble lansert, og vi står i dag overfor en rekke overlappende kriser. Da er det på tide å diskutere om funnene i rapporten fortsatt står seg, men også hvordan den har bidratt til freds- og sikkerhetsmiljøets forståelse og støtte til fredsbygging i konflikt- og kriserammede områder.

I forbindelse med femårsmarkeringen til lanseringen av «Pathways for Peace», inviterer NUPI, i samarbeid med UD, FN og Verdensbanken, til webinar med europeiske forskere, beslutningstakere og andre relevante aktører.

Arrangementet foregår på engelsk.

 

Program:

15:00-15:15    Velkomst og åpning

Cedric de Coning, forsker 1, Center for UN and Global Governance, NUPI

Halvor Sætre, avdelingsdirektør, Seksjon for FN-politikk, UD

Awa Dabo, Director and Deputy Head, Peacebuilding Support Office, Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), FN

Thomas Djurhuus, leder for partnerskap, sårbarhet, konflikt og vold, Verdensbanken

 

15:15-16:25   Refleksjoner rundt Pathways for Peace-rapporten

Adam Day, leder for Genève-kontoret, United Nations University

Hiba Qasas, direktør, Principles for Peace Foundation

Claire McAllistair, prosjektleder, Environment of Peace, SIPRI

Erwin van Veen, seniorforsker, Clingendael Institute

Annika S. Hansen, leder for analyse, Center for International Peace Operations

Thania Paffenholz, direktør, Inclusive Peace

 

16:25-16:30 Avslutning

Rory Keane, leder for FNs liaisonkontor for fred sikkerhet, Brussel