Hopp til innhold
NUPI skole

Diplomati og utenrikspolitikk

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til diplomati og utenrikspolitikk?
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Corruption. A review of contemporary research

This report is an overview of contemporary research on corruption. The main objectives of the study have been to organise existing knowledge on corruption, discuss the major controversies within and across disciplines and to identify some areas in most need for further research with an emphasis on questions relevant for development policy. The review has been carried out as a joint study by researchers at the Chr. Michelsen Institute (CMI), Bergen, and the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Oslo. Special thanks to the CMI and NUPI librarians for their assistance. Financial support from the Norwegian Agency for Development Co-operation, (NORAD) and extra time from our institutes are gratefully acknowledged. The survey may be somewhat biased towards economic approaches, reflecting the fact that the writing and editing have primarily been done by the economists Odd-Helge Fjeldstad (CMI) and Jens Chr. Andvig (NUPI). In addition, Tina Søreide (CMI), also an economist, has contributed to chapter 3. Inge Amundsen(CMI), a political scientist, has written chapter 4 and made several contributions to chapters 2 and 10. Tone Sissener (CMI), a social anthropologist, has written chapter 5. The study focuses on academic research. While a survey of the output from public commissions would be useful, they are not systematically covered here. Moreover, to make the survey accessible to a multidisciplinary readership, efforts have been made to present the more abstract and technical research in a non-technical way. In spite of its limitations we hope this survey will be considered useful – and be used – by researchers, students, development practitioners and aid officials.

 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Forsvar og identitet: de norske friskusverdiene

Dette kapitlet diskuterer forholdet mellom norsk nasjonal identitet og norsk forsvarspolitikk. Det argumenteres for at forsvarets legitimitet etter 2. verdenskrig har hvilt på et sett uuttalte verdier som var sentrale i ettertidens tolkning av, og fortellinger om, krigen i Norge. Disse krigsmytenes styrke ligger i deres fremstilling av historien i avpolitiserte og «naturlige» former. Mytene fremhever et sett verdier som ikke kan relativiseres, og som regnes som evige i norsk kultur. De er dermed sentrale verdier i norsk identitet generelt. Derfor har de vært viktige i ettertidens tolkning og legitimering av motstandskampen under krigen, men også for oppbygningen av det moderne forsvaret i Norge. Teoretisk forsøker artikkelen å vise det konstruktivistiske poenget at alt sosialt er historisk betinget. Det finnes intet essensielt, universelt og evig gitt i det sosiale. Selv de mest inngrodde «sannheter» har en historie, og er i stadig endring selv om vi ikke merker det. Imidlertid er nettopp en tilsynelatende inngrodd «sannhet» et eksempel på hvordan makten fungerer i moderne samfunn; den skaper og begrenser politiske handlingsrom.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Identitet og politikk: En utredning om kollektive selvbilder i politikken

Denne rapporten går igjennom og diskuterer sentrale bidrag i dagens studier og teorier rundt kollektive selvbilder og identiteter. Det argumenteres for et perspektiv som bygger pa Benedict Andersons og Fredrik Barths vektlegging av de subjektive aspektene ved en felles identitet. Identiteter er dessuten i sin natur politiske, ettersom det alltid innebærer å trekke grenser mot ulike Andre. Dette gjelder også nasjonal identitet, der blant annet utenrikspolitikken bidrar til dette. Videre diskuteres Norges historiske og samtidige Selv- og Andre-bilder. Det påpekes at man i dag, blant annet grunnet intemasjonaliseringen og den økte kommunikasjonen, ser tegn til at stadig flere identitetskategorier er løsrevet fra en territoriell base. Vi opplever med andre ord ikke bare statsforvitring, men ogsa nasjonsforvitring. Samtidig blir stadig flere politiske felt inkorporert i et intemasjonalt nettverk som gjør anerkjennelse av politikken viktig. En fremtidig utenrikspolitikk og “norgesprofilering” bør derfor etter all sannsynlighet matte ta større hensyn til denne internasjonaliseringen og kulturelle fragmenteringen.

 • Utenrikspolitikk
 • Nasjonsbygging
 • Nasjonalisme
 • Utenrikspolitikk
 • Nasjonsbygging
 • Nasjonalisme
1591 - 1593 av 1593 oppføringer