Hopp til innhold
NUPI skole

Diplomati og utenrikspolitikk

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til diplomati og utenrikspolitikk?
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Regjeringen kan ta europeisk lederskap – om man vil

Norge har store muligheter til å ta lederskap i det nye forumet European Political Community (EPC), og bør gripe denne sjansen med begge hender, skriver Pernille Rieker.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Jakten på utenrikspolitisk fotfeste etter brexit

Brexit ble et veiskille for britisk utenrikspolitikk. Hvem skulle Storbritannia nå være på den internasjonale arenaen?
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk
111023_Norge Ukraina EU NATO.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk
11. okt. 2023
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Norsk

Hvordan krigen i Ukraina endret nordmenns meninger om EU og NATO

Hvilken effekt har krigen i Ukraina hatt på nordmenns tanker om internasjonalt samarbeid?

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

On safer ground? The emergence and evolution of ‘Global Britain’

Hvorfor introduserte Theresa Mays regjering begrepet om 'Global Britain', og hvordan utviklet og materialiserte dette narrativet seg i britisk utenrikspolitikk i de påfølgende årene? Vi argumenterer for at brexit var et sjokk for Storbritannias utenrikspolitiske identitet, og at 'Global Britain'-narrativet oppsto som et middel for å gjenskape den utenrikspolitiske identiteten i en usikker tid. Forskning på ontologisk sikkerhet forklarer hvordan stater bruker narrativer for å gjenopprette og stabilisere sine identiteter når de blir ontologisk usikre. Det er ikke tilstrekkelig adressert hvordan disse fortellingene utvikler seg, og hvilke betingelser som må være til stede for at de skal resonere med sentrale målgrupper. Vi foreslår at identitetskonsoliderende narrativer er mer effektive når de er forankret i kjente områder og sammenhenger - det vi kaller 'hjemmebaner'. Vi viser hvordan det å fylle 'Global Britain' med innhold var en prosess som gikk fra eksistensiell bekymring om landets fremtidige rolle, til å forankre britisk utenrikspolitikk i og rundt slike hjemmebaner. Når vi sporer utviklingen av 'Global Britain'-narrativet i offisiell britisk diskurs, finner vi at 'Global Britain' gradvis konsentrerte seg om to sikre hjemmebaner: sikkerhet og forsvar (tematisk), samt den angloamerikanske innflytelsessfæren og Euro-Atlanteren, særlig Skandinavia og Baltikum (geografisk).

 • Forsvar og sikkerhet
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
international Affairs cover.gif
 • Forsvar og sikkerhet
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
RESPONS2.jpg
Prosjekt
2022 - 2024 (Pågående)

Respons - utenrikspolitikk for en ny tid

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en landsomfattende konferanseserie for en fremtidsrettet og inkluderende utenrikspolitikk. NUPI bistår Utenriksdepartementet med gjennomføringen av prosjektet....

 • Foreign policy
 • Foreign policy
Hvor hender det?
Gangstere og geriljaer, korrupsjon og kokain. Colombia har en vanskelig vei mot fred.
 • Diplomacy
 • South and Central America
 • Conflict
 • Insurgencies
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk
MicrosoftTeams-image (3).png
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk
26. okt. 2023
Arrangement
09:00 - 12:00
Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
Norsk

Lansering av Senter for geopolitikk

Rivaliseringen mellom stormaktene blir stadig mer intens. Hvordan påvirker det Norge? Det skal noen av landets fremste forskere på sikkerhets- og geopolitikk finne ut av. Torsdag 26. oktober lanseres Senter for geopolitikk.

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Den største utenrikspolitiske utfordringen for Norge

Når krigen i Ukraina en gang er over, vil klimasaken avgjøre Norges forhold til omverdenen.
 • Internasjonal økonomi
 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • Energi
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Norway: Between engagement and caution

Kapittelet omhandler Norges politiske grep om relasjonene til Kina, og er del av en større rapport der mange europeiske land og EU sin Kina-politikk blir kartlagt. Norge forsøker å kombinere engasjement og aktsomhet i sin tilnærming til Kina, og søker samarbeid i saker av felles interesse, samtidig som Norge vil verne om nasjonale sikkerhetsinteresser og liberale normer internasjonalt. I fraværet av en oppdatert, samlet Kina-strategi, har norske myndigheter tatt flere grep for å styrke koordineringen rundt Kina-relaterte spørsmål. Det er imidlertid vanskelig å se effekten av disse grepene, eller se helheten i hva Norge jobber for å oppnå i sine relasjoner til Kina.

 • Utenrikspolitikk
 • Asia
ETNC.PNG
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: AI og geopolitikk

– Ethvert verktøy kan brukes som våpen, sier Microsoft-president Brad Smith. Han etterlyser internasjonale standarder og reguleringer for kunstig intelligens.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Diplomati
 • Global styring
81 - 90 av 1570 oppføringer