NUPIs Russlandskonferanse fyller 25 år

title

NUPIs Russlandskonferanse fyller 25 år

main_image

description

I 2020 fyller Russlandskonferansen – den norske flaggskipkonferansen for forskning på og analyse av Russland og russisk utenrikspolitikk – 25 år.

content

Da NUPI etablerte sitt Senter for Russlandsstudier i 1995, var ambisjonen todelt: å bygge norsk forskningskompetanse på russisk politikk og samfunnsutvikling og å gi norsk offentlighet forskningsbasert innsikt i de politiske, sosiale og økonomiske endringsprosessene som foregikk i Russland på denne tiden. For å bidra til dette, bestemte vi oss for å arrangere en årlig russlandskonferanse på NUPI hvor vi kunne samle norske og internasjonale eksperter på russisk politikk.

Et kvart århundre senere har NUPIs Russlandskonferanse etablert seg som en tradisjon, en velkjent og godt besøkt årlig samling av akademiske eksperter, byråkrater, mediefolk, næringslivsrepresentanter og andre interesserte. Arrangementet vokste raskt: NUPIs lokaler ble snart for små, og det siste tiåret har vi trukket fulle hus på Litteraturhuset i Oslo. Siden 2015 har vi dessuten nådd ut til et enda større publikum ved å streame arrangementet live på NUPIs YouTube-kanal.

  • Se hele oversikten over de siste 25 årene med Russlandskonferansen:

The Russia Conference at 25

Listen over temaer og innledere gjennom disse årene er lang. I september 2020 fyller NUPIs russlandskonferanse 25 år – og vi skulle gjerne ha arrangert en markering av dette på Litteraturhuset. På grunn av Covid-19-pandemien må imidlertid dette utsettes. Årets Russlandskonferanse vil være et online arrangement, men vi ser frem til å ønske deg velkommen tilbake neste år!

contactperson_title

contactperson

events_title

events

tags

Utenrikspolitikk  Russland og Eurasia  Arktis  Europa

articles

publications

files_title

files

related_persons_title

related_persons

internal_linklist_title

internal_linklist

twitter_username