The New Politics of Development: Fragility, Taxation and State-building

Ons 7 nov. 2018
Tid: 19:00 Sted: Forskningsparken, Oslo Språk: Engelsk Ledige plasser: 57
Legg i kalender 18-11-7 19:00 18-11-8 16:00 38 The New Politics of Development: Fragility, Taxation and State-building SkattJakt-nettverket inviterer til en to-dagerskonferanse om skatt og statsbygning i sårbare stater. Forskningsparken, Oslo NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

SkattJakt-nettverket inviterer til en to-dagerskonferanse om skatt og statsbygning i sårbare stater.

Til tross for store forekomster av naturressurser, sliter mange av verdens fattigste og mest konfliktutsatte stater med manglende kapasitet til å sikre sine innbyggeres basisbehov som trygghet, helsetilbud og utdanning. Uten skatteinntekter vil en aldri klare å bygge opp en slik kapasitet. Effektiv skattelegging og håndtering av naturressurser er dermed en nøkkel i å utvikle bærekraftige stater og samfunn. I sårbare stater med vedvarende høyt konfliktnivå og lite samlet kontroll over områder er imidlertid dette svært vanskelig.

Hva kan sårbare stater lære fra utviklingsland som har klart å øke skatteinngangen og utvikle statskapasiteten? Hvordan kan stater bygge de nødvendige institusjonene som kombinerer makt og tvang med legitimitet? Og hvordan kan donorer bidra i en slik prosess? Før ble ofte kunnskap fra det globale nord lært vekk til det globale sør, men vi ønsker derimot å skape en plattform der vi spør hva land i sør kan lære av hverandre. Denne konferansen skal derfor være et forum hvor internasjonale forskere og næringslivsaktører fra land som Irak, Somalia, Kenya, Mali, Burkina Faso, Afghanistan, og Sør-Afrika kommer sammen for å diskutere disse spørsmålene.

Konferansen er arrangert av SkattJakt-nettverket bestående av CMI, NUPI og Tax Justice Network - Norge, og konferansen vil finne sted i Oslo fra 7. til 9. november 2018. Fellesrådet for Afrika er medarrangør for filmvisningen og den påfølgende paneldebatten på Litteraturhuset, 7. november. 

Onsdag 7. november

14.00-15.30

Boklansering: "Taxing Africa: Coercion, Reform and Development" av Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ATI/ICTD) og Mick Moore (IDS/ICTD).

Discussant: Arvinn Gadgil (MFA, Norway)

Sted: NUPI

18.00-19.00

Visning av dokumentarfilmen "Code Minier – Conflict and mineral resources in DR Congo" avBodil Furu

Velkomsttale: Morten Bøås (NUPI)

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset

19.00-20.00

Paneldiskusjon ledet av Morten Bøås med Bodil Furu, Kasper Hoffman (Københavns Universitet), Aloys Tegera (Pole Institute, DR Kongo), Randi Solhjell (Politihøgskolen), og representant fra Utenriksdepartementet (TBC)

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset

Torsdag 8. november

Sted: Forum, Forskningsparken

08.30-09.00

Kaffe og registrering

09.00-09.35

Åpningstaler

Morten Bøås (NUPI)

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H)

Bjørn Tore Kjellemo (RCN)

09.35-10.45

Keynote address: Mick Moore (IDS)

Ordstyrer: Fredrik Aksnes (Norwegian Tax Administration)

Q&A

10.45-11.00

Kaffepause

11.00-12.30

Del 1: Taxation and state building: Lessons for fragile states

Ordstyrer: Tony Addison (WIDER-UNU, Finland)

Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ATI/ICTD)

Attiya Waris (University of Nairobi)

Jonathan Weigel (LSE)

Olav Lundstøl (Norad)

Q&A

12.30-13.30

Lunsj

13.30-15.00

Del 2: Challenges for fragile states: getting the basics right

Ordstyrer: Benedict Doh (TJN Africa, Kenya)

Morten Bøås (NUPI)

Abdoul Wahab Cissé (AGRA, Senegal)

Dlawer Ala’Aldeen (Middle East Research Institute, Erbil, KRG)

Nematullah Bizhan (Oxford University)

Merima Ali (CMI & Syracuse University)

15.00-15.15

Kaffepause

15.15-16.45

Paneldebatt: Natural resources: from resource curse to development

Ordstyrer: Kendra Dupuy (PRIO/CMI)

Elise Must (Hydro, Norway)

Tony Addison (WIDER-UNU, Finland)

Aloys Tegera (Pole Institute, DR Kongo)

Alexandra Readhead (International Taxation and Extractive Industries Consultant)

19.00

Konferansemiddag. Send påmelding til jubb@nupi.no.

Sted: Louise Restaurant & Bar

Fredag 9. november

Sted: Forum, Forskningsparken

08.45-09.00

Kaffe

09.00-11.00

Del 3: Taxation and revenue mobilisation from below: Perspectives from civil society and the private sector

Ordstyrer: Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN, Norge)

Elisabeth Eide (OsloMet)

Benedict Doh (TJN Africa, Kenya)

Sarajuddin Isar (AREU/SOAS)

Erlend Bjørtvedt (Telenor Group)

11.00-11.15

Kaffepause

11.15-13.00

Del 4: Non-state tax actors in fragile states

Ordstyrer og discussant: Kevin Dunn (Hobart and William Smith Colleges)

Kasper Hoffman (Københavns Universitet)

Morten Bøås (NUPI)

Dlawer Ala’Aldeen (Middle East Research Institute, Erbil, KRG)

Aloys Tegera (Pole Institute, DR Kongo)

13.00-14.00

Lunsj

14.00-15.30

Rundebordsdiskusjon: What have we learned? Lessons and challenges for policy work

Ordstyrer: Ingrid Hjertaker (TJN – Norway)

Riel Franzsen (ATI)

Mick Moore (IDS)

Reza Lahidji(Menon Economics)

Arvinn Gadgil (Utenriksdepartementet)

Lyydia Kilpi(EITI)

Attiya Waris (University of Nairobi)

15.30

Oppsummering og veien videre

Morten Bøås (NUPI) og Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ATI/ICTD)