The New Politics of Development: Fragility, Taxation and State-building

Ons 7 nov. 2018
Tid: 19:00 Sted: Forskningsparken, Oslo Språk: Engelsk Ledige plasser: 70
Legg i kalender 18-11-7 19:00 18-11-8 16:00 38 The New Politics of Development: Fragility, Taxation and State-building SkattJakt-nettverket inviterer til en to-dagerskonferanse om skatt og statsbygning i sårbare stater. Forskningsparken, Oslo NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

SkattJakt-nettverket inviterer til en to-dagerskonferanse om skatt og statsbygning i sårbare stater.

Til tross for store forekomster av naturressurser, sliter mange av verdens fattigste og mest konfliktutsatte stater med manglende kapasitet til å sikre sine innbyggeres basisbehov som trygghet, helsetilbud og utdanning. Uten skatteinntekter vil en aldri klare å bygge opp en slik kapasitet. Effektiv skattelegging og håndtering av naturressurser er dermed en nøkkel i å utvikle bærekraftige stater og samfunn. I sårbare stater med vedvarende høyt konfliktnivå og lite samlet kontroll over områder er imidlertid dette svært vanskelig.

HØR OGSÅ: TaxCast: Skatt - verdens mest verdifulle ressurs?

Hva kan sårbare stater lære fra utviklingsland som har klart å øke skatteinngangen og utvikle statskapasiteten? Hvordan kan stater bygge de nødvendige institusjonene som kombinerer makt og tvang med legitimitet? Og hvordan kan donorer bidra i en slik prosess? Før ble ofte kunnskap fra det globale nord lært vekk til det globale sør, men vi ønsker derimot å skape en plattform der vi spør hva land i sør kan lære av hverandre. Denne konferansen skal derfor være et forum hvor internasjonale forskere og næringslivsaktører fra land som Irak, Somalia, Kenya, Mali, Burkina Faso, Afghanistan, og Sør-Afrika kommer sammen for å diskutere disse spørsmålene.

Konferansen er arrangert av SkattJakt-nettverket bestående av CMI, NUPI og Tax Justice Network - Norge, og konferansen vil finne sted i Oslo fra 7. til 9. november 2018. Fellesrådet for Afrika er medarrangør for filmvisningen og den påfølgende paneldebatten på Litteraturhuset, 7. november. 

Onsdag 7. november

14.00-15.30

Boklansering: "Taxing Africa: Coercion, Reform and Development" av Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ATI/ICTD) og Mick Moore (IDS/ICTD).

Ordstyrer: Merima Ali (CMI, Syracuse University)

Discussant: Arvinn Gadgil (MFA, Norway)

Sted: NUPI

18.00-19.00

Visning av dokumentarfilmen "Code Minier – Conflict and mineral resources in DR Congo" avBodil Furu

Velkomsttale: Morten Bøås (NUPI) og Johan N. Hermstad (Fellesrådet for Africa)

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset

19.00-20.00

Paneldiskusjon ledet av Morten Bøås med Bodil Furu, Aloys Tegera (Pole Institute, DR Kongo), Randi Solhjell (Politihøgskolen), og Gunnell Sandanger (Regnskogfondet).

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset

Torsdag 8. november

Sted: Forum, Forskningsparken

08.30-09.00

Kaffe og registrering

09.00-09.35

Åpningstaler

Morten Bøås (NUPI)

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H)

Bjørn Tore Kjellemo (RCN)

09.35-10.45

Keynote address: Mick Moore (IDS)

Ordstyrer: Fredrik Aksnes (Norwegian Tax Administration)

Q&A

10.45-11.00

Kaffepause

11.00-12.30

Del 1: Taxation and state building: Lessons for fragile states

Ordstyrer: Tony Addison (WIDER-UNU, Finland)

Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ATI/ICTD)

Attiya Waris (University of Nairobi)

Jonathan Weigel (LSE)

Olav Lundstøl (Norad)

Q&A

12.30-13.30

Lunsj

13.30-15.00

Del 2: Challenges for fragile states: getting the basics right

Ordstyrer: Benedict Doh (TJN Africa, Kenya)

Morten Bøås (NUPI)

Abdoul Wahab Cissé (ARGA, Senegal)

Dlawer Ala’Aldeen (Middle East Research Institute, Erbil, KRG)

Merima Ali (CMI & Syracuse University)

15.00-15.15

Kaffepause

15.15-16.45

Paneldebatt: Natural resources: from resource curse to development

Ordstyrer: Kendra Dupuy (PRIO/CMI)

Elise Must (Hydro, Norway)

Tony Addison (WIDER-UNU, Finland)

Aloys Tegera (Pole Institute, DR Kongo)

Alexandra Readhead (International Taxation and Extractive Industries Consultant)

19.00

Konferansemiddag. Send påmelding til jubb@nupi.no.

Sted: Louise Restaurant & Bar

Fredag 9. november

Sted: Forum, Forskningsparken

08.45-09.00

Kaffe

09.00-11.00

Del 3: Taxation and revenue mobilisation from below: Perspectives from civil society and the private sector

Ordstyrer: Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN, Norge)

Elisabeth Eide (OsloMet)

Benedict Doh (TJN Africa, Kenya)

Sarajuddin Isar (AREU/SOAS)

Erlend Bjørtvedt (Telenor Group)

11.00-11.15

Kaffepause

11.15-13.00

Del 4: Non-state tax actors in fragile states

Ordstyrer og discussant: Kevin Dunn (Hobart and William Smith Colleges)

Morten Bøås (NUPI)

Dlawer Ala’Aldeen (Middle East Research Institute, Erbil, KRG)

Aloys Tegera (Pole Institute, DR Kongo)

James Suah Shilue (Platform for Dialogue and Peace, Liberia)

Qayoom Suroush (Afghanistan Research and Evaluation Unit, Kabul, Afganistan)

13.00-14.00

Lunsj

14.00-15.30

Rundebordsdiskusjon: What have we learned? Lessons and challenges for policy work

Ordstyrer: Ingrid Hjertaker (TJN – Norway)

Riel Franzsen (ATI)

Mick Moore (IDS)

Reza Lahidji(Menon Economics)

Arvinn Gadgil (Utenriksdepartementet)

Lyydia Kilpi(EITI)

Attiya Waris (University of Nairobi)

15.30

Oppsummering og veien videre

Morten Bøås (NUPI) og Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ATI/ICTD)