Trusler fra hybrid krigføring – utfordringer og tiltak i liberale demokratier

Ons 31 okt. 2018
Tid: 10:00 Sted: Thon Conference Universitetsgaten (Rom: Morgenstierne) Språk: Engelsk Ledige plasser: 0

NUPI og Den norske Atlanterhavskomité inviterer til seminar om hybrid krigføring. Hva er det, og hvordan skal vi takle disse nye truslene?

Les mer på Atlanterhavskomiteens sider. NB! Påmeldingen er nå stengt og seminaret er fulltallig.

Kaffe og registrering fra 09.30.

De siste årene, og spesielt i kjølvannet av russiske handlinger i Ukraina, har hybrid krigføring – noen ganger referert til som hybride trusler – fått stor oppmerksomhet både i Europa og i resten av verden. NATO, EU og enkeltland som Norge har viet mye tid og ressurser til å bedre forstå og svare på utfordringene fra hybrid krigføring. Dette inkluderer utnyttelse av tvetydige metoder og angrepsverktøy for å svekke eller bryte ned et samfunn, bruk av benektelse og utnyttelse av utdaterte grenser for krig og fred.

Hybrid krigføring visker ut grensene på hva vi regner som krig og fred ved å operere utenfor vår oppfatning av krig som et voldelig sammenstøt, og ved å utfordre vår forståelse av hvor fiendtligheter starter og slutter.

Norge er et landene som har vært med på å opprette det mellomstatlige Hybrid Threat Center of Excellence i Helsinki. Det er et behov for en bedre offentlig forståelse av utfordringene hybrid krigføring fører med seg i Norge, så vel som i andre vestlige liberale demokratier. Derfor inviterer NUPI og Den norske atlanterhavskomite deg til seminar om dette, og hvilke tiltak vi bør ta for å bekjempe truslene fra hybrid krigføring.

Til å diskutere dette har vi tre eksperter i panelet: Hanna Smith, direktør, Strategic Planning and Responses for NATO-EU Center of Excellence i Helsinki, Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og foreleser ved Forsvarets Høgskole og Njord Wegge, seniorforsker, NUPI.

Ordstyrer er Kjell Dragnes, journalist og tidligere utenriksredaktør i Aftenposten.

Hør seminaret som podcast her.