Rapport

Can trade preferences stimulate sectoral development? The case of Namibian and Botswanan beef exports to Norway

Publisert: 30. jan. 2020
Sammendrag:

- De tollfrie kvotene har gitt høy fortjeneste for handelsbedriftene og eksportørene i Botswana, Namibia, Norge og mellomledd i Storbritannia, men utviklingseffektene er uklare og vanskelig å få øye på.
- Konsolideringen av handel mellom små leverandører (Namibia, Botswana) og små markeder (Norge) gir noen unike fordeler til begge parter; gitt eksportørenes skala-ulemper i internasjonal handel og importlandets behov for regulering av importen.
- Men en slik strategi kan ikke nødvendigvis kopieres andre steder, på grunn av de høye kostnadene for å komme inn i markedet, spektret av utfordringer i forhold til dyresykdommer, og faren for for sterk avhengighet av bestemte markeder.