Academic chapter/article/Conference paper

States of exception: Freedom of Speech, Liberal Identities, and European Politics of Security

Publisert: 15. juni 2020
Sammendrag:

Dette kapitlet omhandler det Minda Holm kaller for liberale staters ‘doble eksepsjonalisme’ i sikkerhetspolitikk: eksepsjonalismen til å kunne tilsidesette ‘normal politikk’ ved behov, og eksepsjonalismen til å ikke la disse unntakene påvirke identiteten som ‘liberal’ stat. Empirisk diskuterer Holm denne spenningen i norske myndigheters balansegang mellom sikkerhet og verdier etter terrorangrepet 22. juli 2011.

  • Fullversjon: Mer om boken
  • DOI: ISBN 978-82-304-0221-4
  • Antall sider: 34
  • Språk: English
  • Title of book/report: Freedom of Expression in Universities and University Colleges. More Democracy, More Openness, and More Humanity?
  • Beskrivelse av del: Chapter