Hopp til innhold
NUPI skole

15 NUPI-forskere på firedagers maraton i internasjonal politikk

NUPI-forskere spilte en viktig rolle da verdens største konferanse for forskere innen internasjonale studier – ISA 2019 - gikk av stabelen i Canada.
Bildet viser seniorforskerne Nina Græger og Halvard Leira

VIKTIGE BIDRAGSYTERE: - NUPI-forskere har i løpet av de siste 20 årene bidratt tungt både faglig og organisatorisk til ISA, sier seniorforsker Halvard Leira (t.h.) om NUPI-forskeres konferansebidrag til verdens viktigste konferanse innen internasjonale studier. Flere NUPI-forskere, blant annet seniorforsker Nina Græger (t.v.) har nå og har tidligere hatt fremtredende roller i ISA-systemet.

Foto: Christopher Olssøn

VIKTIGE BIDRAGSYTERE: - NUPI-forskere har i løpet av de siste 20 årene bidratt tungt både faglig og organisatorisk til ISA, sier seniorforsker Halvard Leira (t.h.) om NUPI-forskeres konferansebidrag til verdens viktigste konferanse innen internasjonale studier. Flere NUPI-forskere, blant annet seniorforsker Nina Græger (t.v.) har nå og har tidligere hatt fremtredende roller i ISA-systemet.

Foto: Christopher Olssøn

27. – 30. mars var det duket for verdens viktigste konferanse innen internasjonale studier i Toronto i Canada. ISA-konferansen avholdes hvert år i regi av International Studies Association (ISA), som har over 7000 medlemmer fra hele verden og er den fremste medlemsorganisasjonen på feltet.

Her deltok hele 15 NUPI-forskere i det som kanskje best kan beskrives som en firedagers maraton for forskere innen internasjonale studier.

Forskerne organiserer, leder eller deltar i paneler hvor de presenterer forskningen sin og gir innspill til andres forskning, og på såkalte rundebord, hvor de diskuterer ekspertfeltene sine.

Blant temaene som sto på plakaten for forskerne var:

 • Digital teknologi i internasjonale relasjoner
 • Brexit og britisk utenrikspolitikk
 • Hvordan suverenitet praktiseres i internasjonale relasjoner
 • Hva slags rolle FNs fredsoperasjoner har i internasjonale operasjoner
 • Utvikling av teori og metode for å forstå internasjonal politikk
 • Historiske internasjonale relasjoner og teori om diplomati og endring i internasjonal politikk
 • Europeisk sikkerhet og NATOs rolle
 • Hvordan EU svarer på og håndterer kriser
 • Japanske perspektiver på sikkerhet i nordområdene og på politikk og allianser i det indopasifiske området
 • Konseptualisering og utforskning av varianter av fred
 • Digital risiko og kriser i energisystemet
 • Utenrikspolitiske utfordringer for små stater i en multipolar verden
 • Kaperfartens rolle i koloniimperier
 • FN, fredsbevaring og fredsbygging
 • Amerikanske og europeiske perspektiver på hybrid krigføring
 • Metodiske og empiriske utfordringer i global jihadistisk terrorisme

Sterke NUPI-bidrag

Noen har også mer fremtredende roller i ISA-systemet. Forskere på NUPI har hatt lang tradisjon for å bidra med faglige og organisatoriske muskler, og dette året er ikke noe unntak.

I fjor ble seniorforsker Nina Græger, som er ekspert på europeisk og norsk utenrikspolitikk og forsvars- og sikkerhetspolitikk, valgt til kasserer for den seksjonen innen ISA som beskjeftiger seg med internasjonale organisasjoner, International Organizations section. Dermed går hun inni seksjonsstyret for to år. Der sitter hun med en annen NUPI-kollega, John Karlsrud, som er leder for nevnte seksjon.

Græger er også valgt til president i Nordic International Association (NISA), og møter dermed fast på generalforsamlingen til World International Studies Committee (WISC), som finner sted på ISA-konferansen hvert år.

- Veldig viktig

- Å delta på ISA er veldig viktig for å nå frem med forskningen vår, men også for å knytte nye kontakter og møte gamle, «brande» NUPI og ikke minst oppdatere seg og bidra til forskningsfronten, sier Græger.

Seniorforskerne Halvard Leira og Benjamin de Carvalho, som jobber i NUPIs forskningsgruppe for global orden og diplomati, var i 2012 sentrale i opprettelsen av seksjonen HIST IR, som nå har vokst til over 450 medlemmer. Fokuset her er internasjonale relasjoner i et historisk perspektiv. De har deretter etter tur ledet seksjonen de siste fire årene. Seniorforsker Cedric de Coning er valgt inn i styret til seksjonen Peace Studies.

Flere NUPI-forskere har også vært ledere av andre seksjoner, samt ansvarlig for det faglige programmet til den enkelte seksjonen, tidligere.

Blant annet har forskningssjef Ole Jacob Sending ledet seksjonen International Political Sociology, og Kristin Haugevik, som er leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati har sittet i styret for diplomatiseksjonen.

NUPI-innsatsen på ISA har ikke gått upåaktet hen, ifølge seniorforsker Halvard Leira:

- NUPI-forskere har i løpet av de siste 20 årene bidratt tungt både faglig og organisatorisk til ISA. Dette er innsats som det legges merke til. For oss som har vært med en stund er det særlig hyggelig når internasjonale kollegaer skryter av de unge NUPI-forskernes innsats.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Cyber
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • Komparativ metode