Etter flere år med covid-begrenset reisevirksomhet, hadde NUPI forrige uke besøk av representanter fra Chinese Academy of Social Sciences (CASS). I tillegg til møter om mulige samarbeid, deltok flere av dem i et akademisk rundebord, sammen med forskere fra NUPI og andre norske institusjoner.

Tema for rundebordet var Europa-Kina relasjoner og deres innvirkning på global styring. Kina, Norge og EU sine prioriteringer, skiftende betingelser for økonomisk samhandel, betydning av krigen i Ukraina og muligheter og begrensninger innenfor multilateralt samarbeid var blant spørsmålene som ble diskutert.


– Verdifullt å utveksle kunnskap og synspunkt

Konkurranse og rivalisering mellom Kina og særlig USA preger mange forhold knyttet til internasjonal politikk og økonomi. Samtidig har Norge og EU mange interesser de søker å fremme basert på egne vurderinger og prioriteringer.

– I en verden preget av store endringer og mye usikkerhet, har det stor verdi å utveksle forskningsbaserte syn på det som skjer rundt oss, sier Hans Jørgen Gåsemyr. Han har i flere år koordinert et prosjekt med norsk-kinesiske seminarer innenfor samfunnsfag og humaniora, hvor den norske deltakelsen er støttet av Kunnskapsdepartementet.

LES MER OM PROSJEKTET HER!


Opprettholder ansvarlig samarbeid

Delegasjonen fra CASS inkluderte deres visepresident Gao Peiyong og professor Zhang Yuyan, som leder CASS sitt Institute of World Economics and Politics. Kinas ambassadør til Norge, Hou Yue, deltok også på ett av morgenmøtene.

­– Dialog og forskningssamarbeid er viktig, og vi verdsetter relasjonene til CASS og andre kinesiske institusjoner. Vi hadde gode diskusjoner om sentrale kinesiske utfordringer, hvordan Europa nå ser på Kina og hvordan Europa utvikler sin politikk overfor Kina. Vi er selvsagt ikke enig på alle områder, men det er likevel viktig å forstå hverandres posisjoner og utveksle synspunkter. Faglig samarbeid med Kina kan være krevende, og det er viktig å gjøre det på en ansvarlig måte, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.