Hopp til innhold
NUPI skole
Iselin Nybø og Du Zhanyuan møtes i Kina og signerer separate kontrakter
Foto: Kunnskapsdepartementet

Norsk-kinesisk symposium for forskning innen samfunnsvitenskap, humaniora og juss

Et årlig symposium som vektlegger betydningen av de samfunnsfaglige disiplinene i norsk-kinesisk forskningssamarbeid.

Temaer

 • Internasjonal økonomi
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Asia

Arrangementer

Symposiene arrangeres som rundebord for inviterte forskere fra ledende norske og kinesiske institusjoner innen samfunnsvitenskap, humaniora og juss. NUPI koordinerer den norske deltakelsen. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) er ansvarlig på kinesisk side. Arrangementene veksler mellom Kina og Norge, og i tillegg til de faglige symposiene, legger vi til rette for andre åpne aktiviteter som kan bidra til å synliggjøre muligheter og utfordringer knyttet til akademisk samarbeid mellom Norge og Kina.

Det første symposiet ble arrangert høsten 2018 i Beijing forbindelse med det norske statsbesøket til Kina, med «Welfare in Local and International Dimensions» som overordnet tema. Da var CASS National Institute of Social Development (NISD) vertskap.

I 2019 ble symposiet holdt i Oslo med internasjonal økonomi og styring som overordnet tema. NUPI var verstsskap og CASS Institute of World Economics and Politics (IWEP) ledet den kinesiske deltakelsen.

I 2020 ble planene om et nytt symposium i Kinalagt på is som følge av covid-19 pandemien, men partene har møttes digitalt for å diskutere videre planer. I juni 2021 arrangerte NUPI og IWEP en digital mini-versjon av symposiet, med Europa-Kina relasjoner som overordnet tema.

I juni 2023 var en gruppe forskere fra CASS på besøk til Norge og NUPI og vi arrangerte en mindre utgave av symposiet, et rundebord om Europa-Kina relasjoner og deres innvirkning på global styring.

Symposiene sine hovedaktivitet er rundeborddiskusjoner om forskning med et begrenset antall deltakere. Fra Norge har så langt OsloMet, UiB, BI, Nord Universitet, Institutt for samfunnsforskning, NTNU, FNI, NIFU, Fafo, UiO og NUPI deltatt.

NUPIs arbeid med prosjektet er støttet av (det norske) Kunnskapsdepartementet.

Prosjektleder

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør

Deltakere

Hans Jørgen Gåsemyr
Seniorforsker

Aktuelt

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Besøk fra Kina for å diskutere forholdet til Europa

Internasjonal politikk preges av mange konflikter og hektisk møtevirksomhet. Norske og kinesiske forskere møttes på NUPI for en statusoppdatering.
 • Globalisering
 • Europa
 • Asia
CASS2.png

Temaer

 • Internasjonal økonomi
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Asia

Prosjektleder

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør

Arrangementer

Deltakere

Hans Jørgen Gåsemyr
Seniorforsker