false = not relative url Norsk-kinesisk symposium for forskning innen samfunnsvitenskap, humaniora og juss | NUPI

Norsk-kinesisk symposium for forskning innen samfunnsvitenskap, humaniora og juss (NOKINSYMP)

2018 - 2021 (Pågående)
Et årlig symposium som vektlegger betydningen av de samfunnsfaglige disiplinene i norsk-kinesisk forskningssamarbeid.

Symposiene arrangeres som rundebord for inviterte forskere fra ledende norske og kinesiske institusjoner innen samfunnsvitenskap, humaniora og juss. NUPI er ansvarlig og koordinerer den norske deltakelsen. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) er ansvarlig på kinesisk side. Arrangementene veksler mellom Kina og Norge, og i tillegg til selve symposiene, legger vi til rette for åpne publikumsseminar og annen aktivitet som skal bidra til å løfte frem betydningen av-, mulighetene for og utfordringer knyttet til akademisk samarbeid mellom Norge og Kina.

Det første symposiet ble arrangert høsten 2018 i Beijing forbindelse med det norske statsbesøket til Kina, med «Welfare in Local and International Dimensions» som overordnet tema. Da var CASS National Institute of Social Development (NISD) vertskap.

I 2019 ble symposiet holdt i Oslo med internasjonal økonomi og styring som overordnet tema. NUPI var verstsskap og CASS Institute of World Economics and Politics (IWEP) ledet den kinesiske deltakelsen.

I 2020 ble planene om et nytt symposium i Kina, arrangert av IWEP, lagt på is som følge av covid-19 pandemien, men NUPI og IWEP har holdt initiativene varme og møttes digitalt for å diskutere videre planer. I juni 2021 arrangerte NUPI og IWEP en digital mini-versjon av symposiet, med Europa-Kina relasjoner som ledende tema.

Symposiene sine hovedaktivitet er rundeborddiskusjoner om forskning med et begrenset antall deltakere. Fra Norge har så langt OsloMet, UiB, BI, Nord Universitet, Institutt for samfunnsforskning, NTNU, FNI, NIFU, Fafo, UiO og NUPI deltatt med presentasjoner.

NUPIs arbeid med prosjektet er støttet av (det norske) Kunnskapsdepartementet.

Planer for nye symposium blir vurdert i lys av hvordan covid-19 og andre forhold påvirker mulighetene for å reise og fysiske arrangement.


Prosjektleder

Temaer
Diplomati  Utenrikspolitikk  Asia  Europa  Internasjonal økonomi
Deltakere

Magnus Lomax Bjerke

Tidligere ansatt

Arrangementer
tir. 19 nov. 2019
Event
Time: 08:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Frukostseminar: Korleis ser Kina på verdsøkonomien?

Vi høyrer mykje om bremsa økonomisk vekst for Kina og handelskrigen med USA. Korleis vurderer kinesiske økonomiforskarar situasjonen og kva betyr det for andre land og Noreg?