Selv om Irak ofte anses som Den islamske statens arnested, ble folk flest ikke radikalisert. Iraks samtidshistorie preges av kampene mellom den kurdiske Peshmergaen og Daesh, altså IS. Men denne fortellingen handler om langt mer enn vold og ødeleggelse.

Mange av dem som levde under Den islamske statens kontroll, prøvde å gjøre motstand, åpenlyst eller i det stille. Hvordan kan vi forklare dette? Er årsaker til motstandsdyktighet mot voldelig ekstremisme blitt oversett? Til tross for å ha møtt de samme utfordringene og hendelsene som fremmet radikalisering i andre deler av landet, har den kurdiske befolkningen i stor grad vært motstandsdyktig, stått imot radikalisering og ivaretatt sin kulturelle og nasjonale identitet.

I denne episoden av NUPI-podkasten The Word Stage møtes Dlawer Ala’Aldeen, Juline Beaujouan og Morten Bøås på toppen av citadellet i Erbil i Krudistan-regionen i Irak for å diskutere dette. Med bosetninger som går tusenvis av år tilbake i tid, anses citadellet i Erbil som et av verdens lengst kontinuerlig bebodde steder. Mens hverdagen rusler av gårde i dagens Erbil ved foten av citadellet, drøfter forskerne voldelig ekstremisme i Irak og Midtøsten. De utforsker faktorer som har bidratt tilden kurdiske motstandsdyktigheten, som politisk representasjon og sterk identitetsfølelse.

 

 

Dlawer Ala'Aldeen er grunnlegger av Middle East Research Institute. Han har tidligere vært minister for høyere utdanning og vitenskapelig forskning i den kurdiske regionalregjeringen og professor i medisin ved Nottingham University i Storbritannia. Ala'Aldeen har lenge vært engasjert i kapasitets- og nasjonsbyggingsprosjekter i Irak og skrevet mye om politikk og sikkerhet, styring og demokratisering i Midtøsten.

Juline Beaujouan er postdoktor ved University of Edinburgh og seniorforsker ved Open Think Tank i Dohuk i Kurdistan-regionen i Irak. Hun er også del av forskningsprosjektet PAVE i Irak, et søsterprosjekt av PREVEX som ble finansiert over samme Horisont 2020-utlysning som PREVEX.

Morten Bøås er en forsker 1 ved NUPI og prosjektleder for PREVEX, et forskningsprosjekt finansiert av EU-programmet Horisont 2020. Prosjektet har som mål å forstå drivkreftene bak voldelig ekstremisme, og hvordan lokalsamfunn responderer og på ulike vis står imot voldelig ekstremisme.

 

 

Denne podkasten er en del av PREVEX. Prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under tilskuddsavtale nr. 870724. Les mer om prosjektet og funnene her.

Eller lytt til andre PREVEX-podkaster:

 

 

 

Gira på enda flere podkaster, sier du? I tillegg til The World Stage, har NUPI også to podkaster på norsk, Hvor hender det? og Utenrikshospitalet.