HVORDAN FOHINDRE VOLDELIG EKSTREMISME? PREVEX bidra til mer effektiv politikk som forhindrer voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet.

Foto: NTB Scanpix

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX)

2019 - 2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Det overordnede målet med PREVEX er å foreslå mer finjusterte og effektive tilnærminger til å forhindre voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet.

Til tross for at EU har revidert sin tilnærming til bekjempelse av terrorisme flere ganger siden 2001, har voldelig ekstremisme fortsatt en rekke ødeleggende konsekvenser på tvers av landegrensene. 

Det overordnede målet med PREVEX er derfor å foreslå mer finjusterte og effektive tilnærminger for å forhindre voldelig ekstremisme. Teamet bak PREVEX vil gjennomføre kontekstsensitive, dyptgående casestudier om forekomst - og fravær - av voldelig ekstremisme i Midtøsten og Nord-Afrika (den bredere MØNA-regionen) og på Balkan, for deretter å kunne gjøre regionale sammenlikninger av funnene.

På denne måten vil PREVEX søke å forbedre forståelsen for hvordan forskjellige drivkrefter bak voldelig ekstremisme opererer. Spesiell vekt vil bli lagt på hvordan man kan styrke motstandskraften gjennom å undersøke tilfeller der voldelig ekstremisme ikke har oppstått i ‘muliggjørende miljøer’. PREVEX bruker en bottom-up tilnærming til lokal-global dynamikk, kombinert med en institusjonalistisk analyse av informasjon fra EU, medlemsland og tredjeland.

Prosjektet består av et nøye utvalgt team av fag- og områdeeksperter fra både EUs medlemsland og regionene som skal analyseres. PREVEX vil ha en tverrfaglig tilnærming som tar i bruk metodiske verktøy. Prosjektet er derfor ideelt posisjonert for å sikre gjensidig læring mellom og innenfor EU, Balkan og den bredere MØNA-regionen. Derfor vil PREVEX bidra til mer effektiv politikk som forhindrer voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet.

PREVEX er et H2020-prosjekt som koordineres av NUPI. 

Prosjektleder Morten Bøås forklarer hva målet med PREVEX-prosjektet er:

Vil du vite mer om denne tematikken? Besøk prosjektsiden til EUNPACK, NUPIs nylig fullførte H2020-prosjekt om EUs kriserespons. 

Dette prosjektet er finansiert av EUs forskningsprogram for forskning og innovasjon, H2020, under avtalenummer 870724.

Program

Prosjektet er finansiert gjennom EUs forskningsprogram Horisont 2020 (H2020).

Artikler

Derfor står kurderne imot radikalisering og voldelig ekstremisme i Irak

April 27, 2023

Hvorfor har voldelig ekstremisme og IS hatt så liten innvirkning på Kurdistan-regionen i Irak?

Radikalisering og motstandsdyktighet i Mali og Sahel

January 11, 2023

Hvordan ser motstandsdyktigheten mot radikalisering og voldelige ekstremisme ut i Mali og i Sahel? Og hva driver spredningen av ekstremisme i disse områdene?

KRONIKK: Mali kan bli verre enn Afghanistan

September 7, 2021

Kabul falt – hva forteller det oss om det militære bidraget i Mali og Sahel? spør Morten Bøås.

Prosjektleder

Temaer
Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Styring  EU  Europa  Midtøsten og Nord-Afrika  Komparativ metode
Deltakere

Henriette Ullavik Erstad

Tidligere ansatt

Eksterne

Henrik Vigh, University of Copenhagen
Morten Koch Andersen, University of Copenhagen
Matthew Carey, University of Copenhagen
Ulf Engel, University of Leipzig
Steffi Marung, University of Leipzig
Stefan Troebst, University of Leipzig
Francesco Strazzari, Sant'Anna Schol of Advanced Studies
Luca Raineri, Sant'Anna Schol of Advanced Studies
Alice Martini, Sant'Anna Schol of Advanced Studies
Alessandra Russo, Sant'Anna Schol of Advanced Studies
Alain Dieckhoff, Fondation Nationale des Sciences Politiques – Centre for International Research (CERI)
Stéphane Lacroix, Fondation Nationale des Sciences Politiques – Centre for International Research (CERI)
Nadia Marzouki, Fondation Nationale des Sciences Politiques – Centre for International Research (CERI)
Sergio Carrera, Centre for European Policy Studies (CEPS)
Steven Blockmans, Centre for European Policy Studies (CEPS)
Loes Debuysere, Centre for European Policy Studies (CEPS)
Diana Mishkova, Centre for Advanced Study Sofia (CAS)
Anna Krasteva, Centre for Advanced Study Sofia (CAS)
Simeon Evstatiev, Centre for Advanced Study Sofia (CAS)
Olivier Roy, European University Institute.
Federica Bicchi, European University Institute
Georges Fahmi, European University Institute
Predrag Petrović, Belgrade Centre for Security Policy (BCSP)
Edina Bećirević, Atlantic Initiative
Gjergji Vurmo, Institute for Democracy and Mediation (IDM)
Djallil Lounnas, Al Akhawayn University in Ifrane (AUI)
Nizar Messari, Al Akhawayn University in Ifrane (AUI)
Abdoul Wakhab Cissé, Alliance for Rebuilding Governance in Africa (ARGA)
Dlawer Ala’Aldeen, Middle East Research Institute (MERI)