Hopp til innhold
NUPI skole

Dypdykk i migrasjon

Migrasjonsstrømmen stiller oss og samfunnet overfor store utfordringer. Det ferske nummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk ser nærmere på fenomenet.

TVUNGET TIL Å REISE: Syriske og flyktninger søker tilflukt i Tyrkia.

Foto: EC ECHO/Creative Commons/CC BY NC-ND 2.0

TVUNGET TIL Å REISE: Syriske og flyktninger søker tilflukt i Tyrkia.

Foto: EC ECHO/Creative Commons/CC BY NC-ND 2.0

Migrasjon ble fjorårets og denne vårens store diskusjonstema, og er tema for fokusspalten i det nye nummeret av Internasjonal Politikk. Selv om migrasjon alltid har eksistert, har antallet innkommende migranter til Europas yttergrenser har aldri vært større.

I tillegg sammenfaller strømmen med andre store omveltninger i internasjonal politikk. Krig og konflikt er åpenbart en viktig del av det større forklaringsbildet, økonomisk krise en annen. Av flyktningene som ankom Europa i 2015 kom flest fra Syria, Afghanistan, Albania, Irak og Kosovo. Veksten i antallet migranter på kort tid har skapt praktiske utfordringer og opphetet politisk debatt både innad i og mellom europeiske land.

Åpent tilgjengelig

Internasjonal Politikk er fra denne våren blitt heldigitalt, gratis og åpent tilgjengelig under Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP). Du finner tidsskriftets hjemmeside her.

Det første bidraget i dette nummerets Fokusspalte, skrevet av Cecilie Hellestveit, handler om forholdet mellom internasjonale intervensjoner og migrasjon. I det andre bidraget, skrevet av Einar Wigen, er det spørsmålet om byrdefordeling og lokale ringvirkninger av migrasjon som står i sentrum. Cathrine Moe Thorleifsson beskriver i det tredje bidraget et mer overgripende fenomen med kopling til migrasjonsspørsmålet, nemlig fremveksten av høyrepopulistiske partier i en rekke europeiske land. I siste bidrag skriver Ann-Magrit Austenå om norske forhold og hvordan migrasjonskrisen har avfødt ny politikk her hjemme.

EU, ICC og kjønn

Andre høydepunkter fra dette nummeret er:

  • Frode Veggelands artikkel «Institusjonelle bindinger og interessekamp: Norges tilpasning til EU» analyserer drivkrefter bak Norges tilpasninger til EU på mat- og landbruksfeltet.
  • Jurist Sofie Høgestøl prøver påstanden om at Den internasjonale straffedomstolen er blitt et redskap for vestlig imperialisme mot Afrika ved å analysere hvordan ICC har valgt konflikter i praksis.
  • Temaet for dette nummerets bokspalte er kjønn, med fokus på kvinner. Spaltens bokessay ser på to bøker som omhandler kvinner og diplomati.

Temaer

  • Utenrikspolitikk
  • Europa
  • Internasjonale organisasjoner
  • EU