Hopp til innhold
NUPI skole

Ei bru som samlar eller splittar folket?

Korleis står det til mellom dei ulike folkegruppene i Mostar i dag, nesten tre tiår etter Balkankrigane?

MOSTAR: Kari Osland, Edina Becirevic og Lana Prlic framfor den berømte brua i Mostar.

Photo: NUPI

Kva påverkar ulike grupper sin motstandskraft mot radikalisering og valdeleg ekstremisme?

Eit av studieområda i det EU-finansierte PREVEX-prosjektet er Balkan. I denne episoden av NUPI-podkasten The World Stage zoomar vi inn på Mostar i Bosnia-Hercegovina. Den famøse brua i Mostar representerer ein symbolsk bakgrunn for dei sosiale utfordringane frå krigen på 1990-talet. I 1993 vart brua øydelagt i borgarkrigen som rasa i det tidlegare Jugoslavia. På den eine sida av brua var det bosniske samfunnet dominerande, på den andre sida var majoriteten kroatar.

Brua vart seinare bygd opp att, men korleis er forholda mellom folk i Mostar i dag, nesten tre tiår etter at krigen tok slutt? Blandar folk frå dei ulike etniske gruppene seg, sosialt, på skulen eller på jobben? Korleis skil dette seg frå før krigen? Kva er lærdomane og kva er hovudutfordringane i dag? Og med det nyleg gjennomførte valet, er det håp for framtida?

Høyr når seniorforskar ved NUPI, Kari Osland, diskuterer dette med professor Edina Bećirević (sikkerheitsstudiar ved UNSA og ein av grunnleggjarane av Atlantic Initiative) og politikaren Lana Prlić (representant i parlamentet i Bosnia-Hercegovina og visepresident for det politiske partiet SDP BiH).

Vil du vite meir om prosjektet? Vi publiserte nettopp ein ny podkastepisode som introduserer prosjektet og hovudfunna så langt. Høyr eller sjå «De fleste radikaliseres ikke» her!

 

Svolten på meir podkast? I lista under finn du fleire episodar frå The World Stage, og frå våre to andre podkastar, Utenrikshospitalet og Hvor hender det?

Temaer

  • Terrorisme og ekstremisme
  • Europa

Fakta

Det overordna målet med PREVEX er å fremje meir finjusterte og effektive tilnærmingar for å forebyggje valdelig ekstremisme. Med fokus på den utvida MENA-regionen og Balkan, vil kontekst-sensitive, djuptgåande casestudiar av førekomst og ikkje-førekomst av valdelig ekstremisme verte utført og deretter samla i ei regional samanlikning. Ved å gjere dette vil PREVEX søkje å betre forståinga av korleis ulike drivarar for valdelig ekstremisme opererer. Det vart lagt særleg vekt på korleis ein kan styrke motstandskraften gjennom å undersøkje manglande førekomst av valdelig ekstremisme i «mogleggjerande miljø».

Dette prosjektet har mottatt finansiering frå EU sitt Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under avtale nr. 870724.