Kva påverkar ulike grupper sin motstandskraft mot radikalisering og valdeleg ekstremisme?

Eit av studieområda i det EU-finansierte PREVEX-prosjektet er Balkan. I denne episoden av NUPI-podkasten The World Stage zoomar vi inn på Mostar i Bosnia-Hercegovina. Den famøse brua i Mostar representerer ein symbolsk bakgrunn for dei sosiale utfordringane frå krigen på 1990-talet. I 1993 vart brua øydelagt i borgarkrigen som rasa i det tidlegare Jugoslavia. På den eine sida av brua var det bosniske samfunnet dominerande, på den andre sida var majoriteten kroatar.

Brua vart seinare bygd opp att, men korleis er forholda mellom folk i Mostar i dag, nesten tre tiår etter at krigen tok slutt? Blandar folk frå dei ulike etniske gruppene seg, sosialt, på skulen eller på jobben? Korleis skil dette seg frå før krigen? Kva er lærdomane og kva er hovudutfordringane i dag? Og med det nyleg gjennomførte valet, er det håp for framtida?

Høyr når seniorforskar ved NUPI, Kari Osland, diskuterer dette med professor Edina Bećirević (sikkerheitsstudiar ved UNSA og ein av grunnleggjarane av Atlantic Initiative) og politikaren Lana Prlić (representant i parlamentet i Bosnia-Hercegovina og visepresident for det politiske partiet SDP BiH).

Vil du vite meir om prosjektet? Vi publiserte nettopp ein ny podkastepisode som introduserer prosjektet og hovudfunna så langt. Høyr eller sjå «De fleste radikaliseres ikke» her!

 

Svolten på meir podkast? I lista under finn du fleire episodar frå The World Stage, og frå våre to andre podkastar, Utenrikshospitalet og Hvor hender det?