Dukker som kan svare på nærmest alle spørsmål barnet ditt måtte ha så lenge de er koblet til internett. TV-er med integrert kamera. Kjøleskap som sier ifra når du må kjøpe mer melk. Antallet dingser som er koblet til et nettverk innen 2020 er estimert til fra 20 til 100 milliarder.

 «The Internet of Things» omtales ofte som den fjerde industrielle revolusjonen, og vil påvirke livene våre på måter vi ennå ikke har forestilt oss.

Dette, og hvordan vi skal styre «tingenes internett» var tema på et NUPI-seminar med Madeline Carr i regi av instituttets Cyber Security Forum 23. mars. Carr er seniorforeleser i internasjonale relasjoner ved Cardiff University.

Du kan se hele seminaret på YouTube:

- Madeline Carr er en av de fremste forskerne i internasjonale relasjoner og cybersikkerhet og det var gledelig og nyttig å få henne til NUPI. NUPI har et team av forskere som jobber med cybersikkerhet, med konkrete problemstillinger som offentlig-privat samarbeid for å sikre cyberspace, ansvarsfordeling nasjonalt og internasjonalt og kapasitetsbygging i utviklingsland, sier NUPI-forsker Lilly Muller, som var ordstyrer på seminaret. 

Fra ting til mennesker

Å bare snakke om smartkjøleskap og selvkjørende bilder er imidlertid ikke helt dekkende for å forklare «The Internet of Things» (IoT), ifølge Carr. Hun forklarte at IoT kan refereres til som en verdensomspennende robot, og at det handler om den neste generasjonen internetteknologi, og kan summeres opp i tre sentrale elementer:

  • Sensorer som plukker opp data – hele tiden – og sender dem videre.
  • Analysen av disse dataene og hvordan vi bruker mulighetene de gir – og minimerer utfordringene.  
  • Iverksettere, eller utløsere – som tar denne informasjonen og får noe til å skje i den «virkelige verden».

Carr poengterte også i hvor stor grad vi fokuserer på ting når vi snakker om industrielle revolusjoner – og om IoT.

- Men hvor er mennesket i fremstillingene og samtalene? spurte hun retorisk.

Påvirker hele livet

- Alt dette skjer ikke uten betydelig påvirkning på måten vi lever på, jobber på, og dør på, sa Carr innledningsvis, og trakk paralleller til tidligere industrielle revolusjoner.

Les også:

Hun understreket også hvor viktig det er at politikere, beslutningstakere, selskaper og private aktører tenker nøye igjennom hvordan vi vil at denne revolusjonen skal få påvirke livene våre.

- Beslutninger samfunnet tar tidlig kan ha stor innflytelse på hvordan denne teknologien utvikler seg.