Cybersecurity Capacity Building 2.0 - Bridging the digital divide and strengthening sustainable development

2016 - 2018 (Avsluttet) Prosjektnummer: 21620-1
Dette prosjektet studerer kapasitetsbygging for cybersikkerhet (CCB) og bærekraftigheten til utviklingsprosesser i utviklingsland.

Prosjektet vil kartlegge hvordan økt bevissthet om cybersikkerhet i utviklingsland kan styrke evnen til å beskytte viktig digital infrastruktur og bekjempe cybertrusler. Mer spesifikt er målet med prosjektet å identifisere mekanismer som kan bygges videre på for å:

i) styrke ressurser på cyberfeltet gjennom utvklings- og bistandsprosjekter,
ii) gi råd om hvordan utviklingsland kan etablere CCB-programmer og benytte seg av ekspertise fra privat sektor,
iii) bidra til internasjonalt samarbeid om styring av internett og cybersikkerhet globalt på den diplomatiske arena, og
iv) identifisere hvordan nye partnerskap kan bygges gjennom CCB-programmer.

Våre anbefalinger vil være fundert i feltarbeid i utviklingsland, desktop-studier og deltakelse på internasjonale konferanser og i prosesser med flere aktører. Forskningen er organisert i tre separate, men sammenhengende, arbeidspakker: 

1. Cybersecurity Capacity Building (CCB) – a) To case-land: Myanmar and Tanzania, b) Implementering av en modningsmodell for cybersikkerhet i utviklingsland
2. Offentlig-privat samarbeid om bevissthet rundt cybersikkerhet
3. Internasjonal cyberpolitikk, internasjonalt samarbeid og utviklingsland som potensielle vippestater

Prosjektet er en del av NUPIs forskningsprogram Cyber Security Forum.

Les mer om prosjektet her.

Program

S01EN

Publikasjoner

Publication : ARTIKKEL

The cyber frontier and digital pitfalls in the Global South

2018
How does digitalisation lead to new kinds of global connections and disconnections in the Global South? And what are the pitfalls that accompany this ...
Publication : NUPI Report

Cyber Security as Development Assistance - Growth and Vulnerability

2016
The importance of digital technology underpins most of the social, economic and political development goals of most donor countries and international ...
Publication : ANTOLOGI

Conflict in Cyber Space: Theoretical, strategic and legal perspectives

2016
Adopting a multidisciplinary perspective, this book explores the key challenges associated with the proliferation of cyber capabilities. Over the past ...
Publication : ARTIKKEL

The Cyber Frontier

2016
The cyber frontier perspective serves to explicate that the Global South’s participation in digitalization is not simply a matter of joining cyberspace. ...
Publication : NUPI Rapport

Teach a person how to surf: Cyber security as development assistance

2016
Much policy literature on digitalization and development has focused on the importance of connecting developing countries to digital networks, and how ...
Publication : NUPI Policy Brief

Cyber Security Capacity Building in Developing Countries

2015
  • Lilly Pijnenburg Muller
Cyberspace is an intrinsic part of the development of any country. A strong cyber capacity is crucial for states to progress and develop in economic, ...
Publication : NUPI Policy Brief

Cyber Security Capacity Building in Myanmar

2018
Digitalization is exposing developing countries to a growing number of risks, as well as opportunities associated with connecting to the Internet. Myanmar ...
Publication

Managing a Digital Revolution - Cyber Security Capacity Building in Myanmar

2018
Digitalization is exposing developing countries to a growing number of risks, as well as opportunities associated with connecting to the Internet. Myanmar ...
Publication : NUPI Report

Cyber Security Capacity Building in Developing Countries: challenges and Opportunities

2015
  • Lilly Pijnenburg Muller
Cyberspace is an intrinsic part of the development of any country. A strong cyber capacity is crucial for states to progress and develop in economic, ...
Publication : NUPI Report

Cyber Security Capacity Building : Developing Access

2015
This study concentrates on providing the rationale and identifying potential ‘dimensions’ for certain governmental CCB instruments, and what tasks they ...
Publication : NUPI-rapport

Cyber Security Capacity Building: Security and Freedom

2016
The threats associated with ICT are multifaceted. The present report posits that cyber capacity building (CCB) should not be considered simply a risk ...

Prosjektleder

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

 

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Utviklingspolitikk  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Asia  Afrika  Cyber
Deltakere
Eksterne

Oxford Martin School - The Global Cyber Security Capacity Centre (GCSCC)

Arrangementer