Hopp til innhold
NUPI skole

–Han var en kjær medarbeider

Arne Olav Brundtland er død. Han var en sentral person i oppbyggingen av NUPI.
Foto: NTB

Arne Olav Brundtland var med på å bygge opp NUPI og jobbet ved instituttet i over 30 år. 

–Det er med sorg vi mottar nyheten om at Arne Olav er død, og våre tanker går til hans nærmeste. Arne Olav var en kjær medarbeider på NUPI, sier NUPI-direktør Kari M. Osland.

Over 30 år på NUPI

Arne Olav Brundtland var ansatt på NUPI fra 1963 til han gikk av med pensjon. NUPI ble stiftet i 1959, og Brundtland var en sentral person i oppbyggingen av instituttet.

Han jobbet som forsker på NUPI helt fram til slutten av 90-tallet.

Brundtland var redaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk og har særlig satt spor gjennom sitt arbeid om nordisk balansepolitikk. Dette var en forestilling om en sikkerhetspolitisk balansegang mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland, og forholdet til USA og Sovjetunionen. Dette arbeidet ble viktig for NUPIs videre arbeider om norsk sikkerhetspolitikk og for det statsvitenskapelige studiet av norsk utenrikspolitikk.

Hans forskning

Det meste av Brundtlands forskning er ikke digitalisert, men en del er tilgjengelig blant annet på Nasjonalbiblioteket. NUPI er for øyeblikket i ferd med å digitalisere flere av Brundtlands publikasjoner.

Her er noe av det som er tilgjengelig per nå:

The nordic balance and its possible relevance for Europe / Arne Olav Brundtland (nb.no)
(NUPI notat 229, 1981)

The German dimension in Norwegian foreign policy (nb.no)
(NUPI notat 474, 1992)

Finland fri for finlandisering : ny giv for finsk utenrikspolitikk : EF-søknaden og sikkerhetspolitisk vurdering (nb.no)
(NUPI notat 482, 1992)

I jubileumsutgaven av Internasjonal Politikk, da NUPI ble 50 år, ble en av Arne Olav Brundtlands publikasjoner trukket fram i bokspalten. Formålet var å presentere et mest mulig sammensatt bilde av NUPIs forskningsvirksomhet og rolle i det norske og internasjonale ordskiftet, og Brundtland var derfor en naturlig del av utvalget.

Les omtalen her.

Artikkelen som da ble trukket fram, var «The Nordic Balance. Past and Present», Cooperation and Conflict 1(2): 30–63, som ble publisert på norsk i Internasjonal Politikk som «Nordisk balanse før og nå» i 1966. 

Halvard Leira, som nå er forskningssjef på NUPI, skriver at artiklene representerer det nærmeste man kommer en utkrystallisering av NUPIs essens i instituttets første tiår.

«Arbeidet kombinerer faglig innsikt og politisk relevans, det henvendte seg til norsk, nordisk og også et videre internasjonalt publikum, det kom i forlengelsen av et kollektivt prosjekt med samme tema, det skapte agenda for videre teoretisk og empirisk forskning og det etablerte for resten av hans forskerkarriere Arne Olav Brundtland som «Mr. Nordic Balance»» skrev Leira. 

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Norden