Hopp til innhold
NUPI skole

Hva er sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet i Mali?

NUPI og SIPRI, under det klimarelaterte freds- og sikkerhetsrisikoprosjektet, har arbeidet med å forstå sammenhenger mellom klima, fred og sikkerhet i Mali. Les mer i nytt faktaark om landet.
Foto: Marco Dormino/UN Photo
Foto: Marco Dormino/UN Photo

Mali er preget av variasjon i klimaet, og er sårbart for langsiktige klimaendringer på grunn av høy eksponering for de negative effektene av klimaendringene, men også høy befolkningsvekst, redusert motstandskraft og flere voldelige konflikter. Mali forventes å bli varmere med mer uberegnelig nedbør, noe som påvirker sesongens regelmessighet og øker risikoen for tørke og flom. Videre undergraver konflikt, politisk ustabilitet og svake statlige institusjoner effektiv tilpasning til klimaendringene.

 • Klimaendringer kan påvirke sesongmessig regelmessighet og skade livsgrunnlaget for mennesker. Usikkerheten kan samhandle med politiske og økonomiske faktorer for å øke risikoen for konflikter rundt tilgang til og bruk av naturressurser.
 • Konflikt, jordbruksutvikling og skiftende miljøforhold har påvirket trekkruter for husdyrhold. Dette presser i sin tur gjetere til å ta med flokkene sine inn i områder hvor naturressurser alt er under press, eller hvor det ikke er klare regler for hvem som kan benytte dem. Dette kan skape konflikter med andre gjetere og bønder.
 • Dette kan øke risikoen for konflikt med andre gjetere og bønder.
 • Utviklende konfliktdynamikk har styrket koblingen mellom lokale ressurstvister, etniske / religiøse samfunnskonflikter og borgerkrig. Lokale konflikter blir mer voldelige, komplekse og er vanskeligere å løse.
 • Svak styring og landbrukspolitikk har skapt sosiale, økonomiske og politiske ulikheter som fører til konflikt. De samme faktorene undergraver samfunnets motstandskraft mot klimaendringer, spesielt blant marginaliserte grupper.

Prosjektet er i fellesskap gjennomført av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) med støtte fra Utenriksdepartementet og har som mål å generere pålitelig og relevant informasjon og analyse om klima, fred og sikkerhet for utvalgte land og regioner på agendaen til FNs sikkerhetsråd. Hovedproduktet er en serie faktaark om land som står på dagsordenen til Sikkerhetsrådet.

Les mer i faktaarket som inneholder anbefalinger her.

PS! En fransk versjon av faktaarket vil bli publisert i begynnelsen av juni 2021.

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN