Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale faktorer. Regionen vil gradvis bli varmere, med noen områder påvirket av økt, men uregelmessig, nedbør. Varmere temperaturer og uregelmessig nedbør gjør årstidene ustabile, og menneskene som er arbeider ut ifra tørketid og flom, sårbare. I sammenheng med sosiale, økonomiske og politiske faktorer kan disse forverre eksisterende sårbarhet og øke risikoen for voldelig konflikt.

  • Endrede nedbørs- og sesongmønstre kan noen ganger føre til, eller bygge opp under voldelig konflikt som pågår, på grunn av ujevnt fordelte ressurser. Kvinner og jenter er spesielt sårbare. I Sahel kan klimaendringer øke risikoen for sammenstøt mellom pastoralister og bønder om tilgang til vann og beite.
  • Katastrofer uten forvarsel og mer langsiktige klimaendringer kan tvinge folk på flukt, enten midlertidig eller permanent. Grupper som er drevet på flukt grunnet klimaendringer slutter seg til grupper som allerede er drevet på flukt grunnet væpnet konflikt. Migrasjon er en viktig tilpasningsstrategi, men den kan føre til konflikt mellom verts- og migrantsamfunn.
  • Katastrofer og klimaendringer ødelegger motstandsdyktigheten, noe som øker sårbarheten til samfunn. Dette kan gjøre gruppene sårbare ovenfor væpnede grupper og eliter som ønsker å utnytte disse samfunnene for egen vinning. Noen væpnede grupper rekrutterer fra lokalsamfunn som har blitt påvirket av klimaendringer. I tillegg kan lokale militser eskalere mulige konflikter mellom bønder og pastoraliser.

Les mer om faktaarket og anbefalingene som adresserer utfordringene her: 

For å løfte frem nye, lokale ideer om klima, fred og sikkerhet i Vest-Afrika, arrangerer Friedrich Ebert Stiftungs kompetansesenter for fred og sikkerhet i Afrika sør for Sahara, sammen med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) et møte (lukket) den 17. juni der vi samler regionale aktører fra sivilsamfunnet, regionale organisasjoner så vel som lokale eksperter for å diskutere regionale perspektiver.

Formålet med møtet er å etablere en arbeidsgruppe i Vest-Afrika som arbeider spesifikt med klima og sikkerhet.