Hopp til innhold
NUPI skole

Innsikt og kommentar

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Sahel (engelsk versjon)

Skrevet av

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Andrew E. Yaw Tchie
Seniorforsker
Florian Krampe
Senior Researcher, SIPRI
Anab Ovidie Grand
Tidligere ansatt
Kheira Tarif
Forskningsassistent, SIPRI

Red.

Sammendrag:

Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale faktor. Regionen vil gradvis bli varmere, med noen områder påvirket av økt, men uregelmessig nedbør. Varmere temperaturer og uregelmessig nedbør gjør årstidene ustabile, og menneskene som er arbeider ut ifra tørketid og flom, sårbare. I sammenheng med sosiale, lkonomiske og politiske faktorer kan disse forverre eksisterende sårbarheter og øke risikoen for voldelig konflikt.

• Endrede nedbørs og sesongmønstre kan noen ganger lede eller bygge opp under voldelig konflikt som pågår på bakgrunn av ujevnt fordelte ressurser. Kvinner og jenter er spesielt sårbare. I Sahel kan klimaendringer øke risikoen for sammenstøt mellom pastoralister og bønder om tilgang til vann og beite.

• Katastrofer uten forvarsel og mer langsiktig klimaendringer kan tvinge folk på flukt, enten midlertidig eller permanent. Grupper som er drevet på flukt grunnet klimaendringer slutter seg til grupper som allerede er drevet på flukt grunnet væpnet konflikt. Migrasjon er en viktig tilpasningsstrategi, men den kan føre til konflikt mellom verts- og migrantsamfunn.

• Katastrofer og klimaendringer ødelegger motstandsdyktigheten, noe som øker sårbarheten til samfunn. Dette kan gjøre gruppene sårbare ovenfor væpnede grupper og eliter som ønsker å utnytte disse samfunnene for egen vinning. Noen væpnede grupper rekrutterer fra lokalsamfunn som har blitt påvirket av klimaendringer. I tillegg kan lokale militser eskalere mulige konflikter mellom bønder og pastoraliser.
  • Published year: 2021
  • Language: Engelsk

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Midtøsten og Nord-Afrika
  • Afrika
  • Fredsoperasjoner
  • Konflikt
  • Sårbare stater
  • Klima
  • FN

Skrevet av

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Andrew E. Yaw Tchie
Seniorforsker
Florian Krampe
Senior Researcher, SIPRI
Anab Ovidie Grand
Tidligere ansatt
Kheira Tarif
Forskningsassistent, SIPRI