Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket opplever Afghanistan sin verste tørke på 27 år, som, sammen med COVID-19 og den økonomiske nedgangen som fulgte Talibans overtakelse i august 2021, har betydelig økt levebrød-og matsikkerhet og bidratt til en voksende humanitær nødsituasjon.

  • Klimaendringene forverrer allerede svekkede forholdene for landbruksbaserte levebrød og matusikkerhet.
  • Konflikt og effekter av klimaendringer har økt intern forflytning og endret migrasjonsmønster. Høye nivåer av fordrivelse forsterker mat- og levebrødsusikkerhet og øker sårbarheten til marginaliserte grupper, inkludert kvinner.
  • Effektene av klimaendringer kan øke risikoen for hyppigere og mer intense lokale konflikter om land og vann og øke spenningen rundt grenseoverskridende ressurser.
  • Konflikt har erodert motstandsdyktigheten til lokalsamfunn og lokale myndigheters evner til å tilpasse seg klimaendringer og håndtere den nåværende humanitære krisen. Dette skaper muligheter for eliter til å manipulere og tjene på land- og vanntvister, med økt risiko for marginaliserte grupper.

Det klimarelaterte freds- og sikkerhetsprosjektet lanserer sitt femte faktaark, denne gangen om klimarelaterte sikkerhetsutfordringer i Afghanistan. Prosjektet gjennomføres i fellesskap av Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) med midler fra det norske utenriksdepartementet. Den tar sikte på å generere pålitelig, relevant, betimelig og praktisk informasjon og analyse om klimarelaterte freds- og sikkerhetsrisiko for utvalgte land og regioner på FNs sikkerhetsråds agenda. Hovedproduktet er en serie faktaark om land på agendaen til Sikkerhetsrådet.

Faktaarket inneholder også anbefalinger om håndtering av klimaendringer og kan leses her.

Les de andre faktaarkene her:

Videre lesning: