– Noen ganger føles som om vi er i 1913 der vi går i søvne rett inn i en krise.

Det åpnet Constanze Stelzenmüller sin tale med under årets Militærmaktseminar. Hun brukte mye av talen sin på mistilliten man ser i Europa og i USA, og hvilke konsekvenser dette har for oss.

– «Trumpisme» handler ikke bare om Trump, det handler om en måte å tenke på. Trump og det han representerer er her for å bli. Europeiske populister prøver ikke lenger å få landet sitt ut av EU, de prøver å snu det europeiske prosjektet.

Spesielt trakk Stelzenmüller frem Trumps støtte til autoritære krefter.

– Når vi har en amerikansk president som viser sin støtte til autoritære personer og regimer, kan vi ikke ignorere det. Jeg har aldri sett Det hvite hus oppføre seg på denne måten. Det bekymrer meg som ekspert, men som innbygger i Europa gjør det meg trist.

På spørsmålet om Europa kan klare seg selv uten USA har hun klar tale:

– Europa står overfor store endringer. Det er ikke tid for gamle diskusjoner. Men å skulle bli til «Fortress Europe» vil være selvmord, da kutter vi av vår livline. Vi er for integrerte med USA til å late som at vi klare oss uten. Det ville vært slutten på fred i Europa, det er jeg sikker på, sa Stelzenmüller.

Hør hele talen hennes her:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som akkurat hadde avsluttet storøvelsen Trident Juncture, holdt årets åpningstale og trakk blant annet frem at vi ikke må tenke på Russland som en direkte fiende.

– Vi ser ikke Russland som en direkte militær trussel mot Norge, men Russland er en viktig faktor for Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vi har tross alt verdens største samling av ikke-vestlige militære ressurser som vår nabo. Andre verdenskrig viste at vi ikke er i stand til å sikre vår uavhengighet og suverenitet alene. Norge har vært fullt ut forpliktet til alliansen siden starten i 1949. I krise eller krig vil Norge være svært avhengig av hjelp fra allierte forsterkninger.

Trump har flere ganger uttalt at han krever en bedre byrdefordeling i alliansen. Det er Bakke-Jensen enig i.

– Det er USA som er garantist for europeisk sikkerhet, og landet har tatt på seg en stadig større del av byrden. Siden slutten av den kalde krigen har de fleste europeiske land redusert sine forsvarsbudsjetter, noe som har ført til USA har måttet ta en større og større del av regningen. Det kommer ikke som en overraskelse at USA krever en mer lik fordeling av byrdene i NATO. Byrdefordeling er viktig for et kollektivt forsvar. Norge er forpliktet til å nå toprosentsmålet, samtidig som vi skal innfri våre andre forpliktelser i alliansen. Dette er et viktig premiss for vår nye langstidsplan for forsvar som trer i kraft i 2021.

I tillegg til Stelzenmüller og Bakke-Jensens taler inneholdt Militærmaktseminaret 2018 både faglig og politisk debatt om Europa og Norges vei videre for et kollektivt forsvar. Årets seminar er det 20. i rekken og ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo.

Hele arrangementet kan ses her: