Hopp til innhold
NUPI skole

Nils Klim-prisen til NUPI-forsker

«En fremragende statsviter og en ytterst velegnet rollemodell for yngre forskere.»

GLAD PRISVINNER: - Dette er helt fantastisk, kjempehyggelig, og veldig motiverende! sier seniorforsker Francesca Refsum Jensenius om pristildelingen.

Foto: Christopher Olssøn

GLAD PRISVINNER: - Dette er helt fantastisk, kjempehyggelig, og veldig motiverende! sier seniorforsker Francesca Refsum Jensenius om pristildelingen.

Foto: Christopher Olssøn

Slik beskriver juryen seniorforsker Francesca R. Jensenius (NUPI), som er årets vinner av den prestisjefylte Nils Klim-prisen.

14. mars annonserte Universitetet i Bergen den gode nyheten om at Jensenius tildeles den høythengende prisen, for sin forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.

- Dette er helt fantastisk, kjempehyggelig, og veldig motiverende! Men jeg tenker at dette er ikke en pris bare til meg, for her må NUPI også få mye av æren. Instituttet har vært en utrolig støttende arbeidsgiver og gitt meg masse fleksibilitet og frihet, sier Jensenius.

 - Banebrytende studier

- Jensenius er en fremragende statsviter, sier leder av Nils Klim-komiteen, professor Frans Gregersen.

- Hennes studier av det indiske valgsystemets betydning for de lavere kaster er banebrytende, og hennes senere arbeider er ikke mindre imponerende. Ikke minst skyldes dette Jensenius’ utrettelige anstrengelser for å samle inn valide data, samt konklusjonenes fokus på bredere spørsmål av høy sosial relevans, forklarer Gregersen, og legger til:

- Hun håndterer komplekse teorier så vel som empiriske data med samme eleganse og klarhet. Jensenius’ karriere gjør henne ytterst velegnet som rollemodell for yngre forskere.

Hør mer om Jensenius’ forskning:Hvordan fungerer lovene egentlig?

- Jeg er opptatt av hvordan lover og regler som er ment å fremme rettferdighet eller likestilling fungerer i praksis. Hvor fort kan man se endringer i samfunnet? Hvilke konsekvenser burde vi egentlig kunne forvente oss av ulike tiltak? Hvilke uventede konsekvenser ser man? sier Jensenius.

I forskningen sin har hun blant annet sett på hvordan lavkastegrupper kvoteres inn i indisk politikk.

- Mange har hevdet at dette tiltaket har vært «mislykket», mens jeg finner at de har hatt en rekke positive følger som man kanskje ikke ventet seg.

Tidligere har Jensenius mottat finansiering fra Norges forskningsråds (NFR) INDNOR-program. India-forskningen munnet ut i boken Social Justice through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India (Oxford University Press), som kom ut i fjor. Nå er hun sammen med professor Mala Htun (University of New Mexico) i gang med prosjektet Legal Regimes and Women’s Economic Agency, finansiert av NFRs FRIPRO-midler.

- Her ønsker vi å bruke våre erfaringer til å forstå mer om hvordan ulike stater bruker lover og regler for å endre kjønnsnormer og –stereotypier, forklarer Jensenius.

Les også:

- Enestående forsker

- Dette er helt fantastisk, og en utrolig velfortjent heder til Francesca. Hun er en helt enestående forsker, som kombinerer et skarpt blikk på viktige samfunnsspørsmål og undersøker disse med sofistikerte metoder. Hun er også en ekstremt god kollega, som har gitt veldig viktige bidrag til å styrke fagmiljøet her på NUPI, sier forskningssjef, Ole-Jacob Sending om tildelingen.

NUPI-direktør Ulf Sverdrup understreker også verdien av Jensenius’ bidrag til instituttet – både på forskningsfronten og som kollega:

- Jeg ønsker å gratulere Francesca med Nils Klim-prisen. Francesca er på alle måter en strålende kollega og en velfortjent prisvinner. Hun er ikke bare utmerket forsker, hun er også en inspirerende kollega, en talentfull formidler og en dyktig leder.

- Kom til NUPI!

- Prisen er jo først og fremst et resultat av hennes eget talent og eget harde arbeid. Men all god forskning skjer i et godt miljø. Vi synes derfor det er ekstra moro at prisen går til en forsker ved NUPI. Det er uttrykk for at vi har et sterkt fagmiljø, og det viser også styrken på forskningen i instituttsektoren, sier Sverdrup.

NUPI har i de siste årene lagt vekt på å legge til rette for unge forskertalenter.

- Vi har også satt i gang særlige tiltak for å fremme ledende kvinnelige forskere. Francesca har vært en viktig del av denne satsingen og det er moro å se at dette gir resultater. Lærdommen for andre talenter er derfor: kom til NUPI og instituttsektoren, oppfordrer Sverdrup.

Temaer

  • Utviklingspolitikk
  • Asia
  • Sør- og Mellom-Amerika
  • Styring

Fakta

Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år, for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Fristen for å nominere kandidater til Nils Klim-prisen er den 15. juni hvert år. Alle vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater. Prisvinneren kunngjøres i begynnelsen av mars, og prisutdelingen finner sted i juni, i Bergen.