Hopp til innhold
NUPI skole

NUPI@MSC: Et Arktis i endring – hvordan møter vi utfordringene?

Hva betyr den raske temperaturstigningen i Arktis for sikkerhetspolitikken?

MUNICH SECURITY CONFERENCE 2020: Ulf Sverdrup (NUPI), Elana Wilson Rowe (NUPI), Sophie Eisentraut (MSC) og Mike Sfraga (Wilson Center) på rundebordet om sikkerhet i Arktis som ble arrangert under Munich Security Conference 2020.

MUNICH SECURITY CONFERENCE 2020: Ulf Sverdrup (NUPI), Elana Wilson Rowe (NUPI), Sophie Eisentraut (MSC) og Mike Sfraga (Wilson Center) på rundebordet om sikkerhet i Arktis som ble arrangert under Munich Security Conference 2020.

Det har en rekke NUPI-forskere, i samarbeid med med Woodrow Wilson International Center for Scholars i Washington DC, sett nærmere på.

I en rykende fersk rapport skrevet for og utgitt av Munich Security Conference, analyserer NUPI-kollegaene Ulf Sverdrup, Elana Wilson Rowe, Karsten Friis og Geir Hønneland, sammen med Mike Sfraga ved Polar Institute, Wilson Center, hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer økende temperatur og raskt issmelting kan ha i nord.

14. - 16. februar var det duket for Munich Security Conference 2020. Her var også NUPI til stede. Sammen med Wilson Center og Munich Security Conference stod NUPI bak et rundebord om sikkerhet i Arktis der innspill fra rapporten ble diskutert.

LES RAPPORTEN HER

Rapporten, som har tittelen "A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic", har blitt skrevet som bakgrunnsnotat for et rundebord om sikkerhet i Arktis, som skal holdes under Munich Security Conference 2020. MSC er en av de største og viktigste konferansene om internasjonal sikkerhetspolitikk. Sikkerhet i Arktis er et av temaene konferansen trekker frem i år. Rundebordssamtalen kommer blant annet til å dreie seg om utfordringer ved, og muligheter for, multilateralt samarbeid i regionen. Dette samarbeidet mellom MSC, Wilson Center og NUPI er et treårig prosjekt der det skal skrives korte og lengre rapporter som skal kunne danne et grunnlag for viktige debatter.

- Dette er svært spennende for oss, og vi gleder oss til å jobbe sammen med en så viktig institusjon som Munich Security Conference. Vi setter også pris på at samarbeidet med MSC har gitt oss en mulighet til å arbeide tett med Wilson Center, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Et Arktis i endring

Rapporten analyserer hva som gjør at Arktis har holdt seg såpass stabilt til tross for geopolitiske spenninger, regional sikkerhetsrisiko og konsekvenser av økt global stormaktsrivalisering.

Forskerne legger også vekt på at selv om Arktis i utgangspunktet er mer fredfullt enn mange andre steder i verden, er det ikke immunt mot fremtidig spenning og konflikt, fordi regionen og miljøet her er utstrakt, strategisk viktig og i rask endring. De mener derfor blant annet at verdens ledere må fortsette å jobbe med utfordringene ved regional stabilitet i Arktis, og gjøre tiltak for å forhandle og styre risiko.

- I sjokkåret 2007, der den arktiske havisen var mindre enn noen gang, fikk vi virkelig et varsel om at Arktis i nær fremtid kommer til å bli isfri i deler av året på grunn av klimaendringer. Etter dette har arktiske stater bundet seg til fire avtaler som skal bidra til et trygt og bærekraftig arktisk hav, sier NUPI-forsker Elana Wilson Rowe.

Hun har forsket på nettopp Arktis i en årrekke, og er i gang med det prestisjefylte ERC-prosjektet LORAX, om regional politikk i blant annet Arktis.

Samarbeidet fremover

Selv om det allerede har blitt gjort tiltak i regionen, mener Rowe at det fortsatt er en lang vei å gå. Kan arktiske stater være enda mer proaktive og ta forebyggende grep for å minimere spenning, promotere livskvalitet for innbyggerne i Arktis, og beskytte miljøet nå som Nordishavet er i ferd med å omformes til åpen sjø?

- I denne rapporten stiller vi nettopp det spørsmålet, heller enn å komme med svarene. Det gjør den neste fasen av samarbeidet med MSC og Wilson Center svært spennende og viktig. Vi kommer til å sette sammen et større team, som både er tverrfaglig og internasjonal. Sammen skal vi oppsummere kunnskapen som finnes om hvordan styring av Arktis påvirkes av stormaktsrivalisering og en utfordret liberal orden. Vi kommer også til å publisere en lengre MSC-rapport om dette temaet tidlig i 2021, sier Rowe.

Last ned rapporten her.

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Diplomati
  • Utenrikspolitikk
  • Arktis