Bildet viser Luciakammen på Svalbard
Foto: Allan Hopkins/Creative Commons/CC BY-NC-ND 2.0

The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX)

2018 - 2023 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Deler regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter? Og er det spesielle trekk som skiller denne regionale politikken fra global politikk?

“I am the Lorax. I speak for the trees. I speak for the trees for the trees have no tongues.” 
― Dr. Seuss, The Lorax

Lorax-prosjektet søker å utvide den akademiske forståelsen av en type politikk som i stor grad har blitt oversett til nå, nemlig den politikken som befinner seg på nivået imellom global og nasjonal politikk og er bygget rundt såkalte «delte økosystemer». Kjernespørsmålet i prosjektet er: Deler regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter? Og er det spesielle trekk som skiller denne regionale politikken fra global politikk?

For å svare på dette, analyserer Lorax deltakernettverkene, aktørhierarkiene og diplomatiske normer på styringsområder som har blitt til gjennom forsøk på å «snakke for» grenseoverskridende økosystemer på tre steder: I Arktis, Amazonas og Det kaspiske hav.

For publikasjoner og andre oppdateringer underveis i prosjektet, se Lorax' engelskspråklige webside.

Program

Dette prosjektet er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC) under programmet H2020.

Artikler

International Organisations and the Caspian Sea Ecosystem

June 27, 2022

Lorax in Motion is a series whereby we report and reflect upon the Lorax project team’s ongoing research activities. Here, we catch up with Paul Beaumont, who is co-authoring a paper with Elana Wilson Rowe ( the PI of Lorax) investigating the social and political consequences of environmental coope1

KONKURRANSE: Spark i gang forskningskarrieren med en pris

February 10, 2022

Student? Få artikkelen din på trykk i Internasjonal Politikk.

Transnational Ecosystems Cooperation is Taking off

August 19, 2021

Do these efforts to govern border-crossing ecosystems have unique effects that matter for global politics more generally?

Får mindre påverknad på Arktis

November 4, 2021

I Arktisk råd jobbar ei rekkje land, deriblant Noreg, med dei alarmerande klimaendringane. Men kven blir høyrt? Det ser NUPI-forskar Elana Wilson Rowe nærmare på i ein ny forskingsartikkel.

News

Prestisjefylt ERC-finansiering til Elana Wilson Rowe – ‘Et veldig viktig prosjekt’

July 27, 2018

Det europeiske forskningsrådet (ERC) deler årlig ut ‘Starting grants’ til forskere tidlig i karriereløpet. 27. juli ble det klart at 403 forskere får slik finansiering i år, og at NUPIs Elana Wilson Rowe er en av dem.

Publikasjoner

Publication

Introduction: Is the time nigh for ecological security?

2023
Klimaendringer og den pågående ødeleggelsen av jordens økosystemer har i økende grad blitt avbildet som et sikkerhetsspørsmål med det edle, men ikke uproblematiske ...
Publication
International_Affairs_87(5).jpg

The Amazon rainforest and the global–regional politics of ecosystem governance

2022
This article examines the global–regional politics of ecosystem governance through the case of the Amazon rainforest. Despite the bourgeoning literature ...
Publication
review-of-international-studies.jpg

Networked territoriality: A processual–relational view on the making (and makings) of regions in world politics

2022
Denne artikkelen foreslår et prosess-relasjonelt perspektiv på regionsdannelse og hva slags effekt dette har på global politikk. Artikkelen tar for seg ...
Publication
European Journal of International Relations - cover.jpeg

Space, nature and hierarchy: the ecosystemic politics of the Caspian Sea

2022
Antropocen, menneskets tidsalder, har ført til skjerpet innsats for forvaltningen av verdens økosystemer. Disse økosystemene forholder seg ikke til landegrenser, ...
Publication : Editorial

EU's Arktispolitik er for snæver

2020
Energipolitikken, rumpolitikken og havpolitikken skal inddrages, hvis EU skal lykkes med at lave en velforankret politisk fortælling om tilgangen til ...
Publication : Editorial

Unexplored resources for EU Arctic policy: Energy, oceans and space

2020
EUs Arktis-policy fra 2016 fokuserer på klima og miljøbeskyttelse, bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid. EU har fulgt opp med bidrag til ...
Publication
npsa_31_2.largecover.png

Considering ecological security from the perspective of Arctic ecosystemic politics

2023
This brief essay is part of a book forum on Matt McDonald's book (2021) presenting the idea of ecological security. In the essay, I reflect on progress ...
Publication
GQS thumbnail (002).jpeg

Ecosystems and Ordering: Exploring the Extent and Diversity of Ecosystem Governance

2023
This article argues that, to grasp how global ordering will be impacted by planetary-level changes, we need to systematically attend to the question of ...

Prosjektleder

Temaer
Styring  Hav  Diplomati  Arktis  Russland og Eurasia  Klima  Sør- og Mellom-Amerika  Internasjonale organisasjoner
Deltakere

Kristin Fjæstad

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

 

Arrangementer
man. 17 jun. 2019
Event
Time: 08:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Styring av havet i ei tid med store globale endringar

Korleis kan vi sikre at hava blir styrte på ein sikker og berekraftig måte? Korleis kan kyststatar som Noreg bruke hava for å auke den økonomiske veksten sin? Velkommen til seminar og lansering av NUPIs nye senter for forsking på havpolitikk.

ons. 25 sep. 2019
Event
Time: 14:30 Europe/Oslo
Location: Deichmanske hovedbibliotek

Miljøutfordringar kjenner ingen grenser - Utanrikspolitikk for ein bueleg planet

Kva står i vegen for å løyse klimakrisa? Kven har ansvar for å redde oss frå ho? Betyr det noko kva vi gjer lokalt og nasjonalt set opp mot det globale? Kva rolle speler utanrikspolitikken på vegen mot målet? Saman med WWF og J.M. Stenersens Forlag inviterer vi til miniforedrag med David Wallace-We1

ons. 25 sep. 2019
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Teoriseminar: Statar og natur – effekten klimaendringar har på tryggleik

Under dette teoriseminaret skal Joshua Busby presentere hovudargumentet og det empiriske arbeidet frå sitt siste utkast til eit bokmanus.

søn. 27 jan. 2019
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Tryggingspolitikk og stormaktsinteresser i Arktis

Noregs viktigaste utanrikspolitiske interesseområde er i nord. Arktis er likevel i endring. Korleis kan Noreg og andre nordiske land best bidra til å sikre fred og tryggleik i Arktis?

tir. 22 jan. 2019
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: Arena, Clarion Hotel The Edge, Tromsø

NUPI på Arctic Frontiers: Vitskapsdiplomati og tryggleik i Arktis

Vi set vitskapsdiplomati og tryggleik i Arktis under lupa på dette årets Arctic Frontiers.

tir. 14 sep. 2021
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Virtuell boksamtale: Kva rolle speler økosystem for klimatryggleik?

Matt McDonald har foreslått eit radikalt nytt etisk rammeverk for å takle klimakrisa på ein rettferdig måte. På dette arrangementet diskuterer han dette rammeverket, og korleis det kan sjå ut i praksis.