Hopp til innhold
NUPI skole

NUPI vertskap for rundebord om NATOs nye strategiske konsept

7. mars møttes eksperter i Oslo for å diskutere sikkerhetspolitiske prioriteringer og utfordringer med perspektiver fra den nordeuropeiske delen av NATO.
nupi-moete-bilde_large.png

På NATO-toppmøtet i Brussel i 2021 forespurte stats- og regjeringslederne generalsekretær Jens Stoltenberg om å lede prosessen med å utvikle et nytt strategisk konsept. Konseptet skal stake ut kursen for det neste tiåret. Russlands invasjon av Ukraina og det generalsekretær Stoltenberg har beskrevet som «en ny normal» har aktualisert dette ytterligere. Med sikte på å bidra til utviklingen av konseptet arrangerte NUPI og NATOs Policy Planning Unit i samarbeid med Senter for militære studier i Danmark og det nederlandske forskningsinstituttet Clingendael en rundebordsdiskusjon mellom eksperter om temaet den 7. mars. Rundebordet besto av medlemmer fra disse organisasjonene og representanter fra utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet i Danmark, Nederland, Island og Norge. Diskusjonen omhandlet sikkerhetspolitiske prioriteringer og utfordringer med perspektiver fra den nordeuropeiske delen av NATO.

Det nye strategiske konseptet må ta hensyn til en rekke utfordringer og prioriteringer for alliansen. Dette inkluderer et mer aggressivt Russland, standhaftig Kina, forsterket strategisk konkurranse og økende press mot den regelstyrte internasjonale orden. Konseptet må også utformes slik at det bidrar til å definere NATOs tilnærming til sammensatte trusler, klimaendringer og ny teknologi.

Diskusjonen rundt bordet vektla NATOs tre kjerneoppgaver – Kollektivt forsvar, krisehåndtering og sikkerhet gjennom samarbeid, hvorav kollektivt forsvar nok må anses som det viktigste. Den pågående konfliktsituasjonen i Ukraina preget diskusjonen, men det ble også fremhevet at konseptet må være fremtidsrettet og ikke bli påvirket av pågående hendelser i for stor grad. Det ble poengtert at NATO bør evne å visualisere en mer avklart relasjon til Russland i fremtiden.

Annen tematikk som ble diskutert var blant annet forholdet mellom EU og NATO, Kinas rolle, kompleksiteten i sammensatte trusler som alliansen står ovenfor og sikkerhet i nord. Under diskusjonen om forholdet mellom EU og NATO ble det kommentert at en rolleavklaring vedrørende sikkerhetspolitiske problemstillinger var ønskelig. Diskusjonen rundt sikkerhet i nord dreide seg i stor grad om muligheten for å bevare den avskjermede lavspenningstilstanden som har eksistert frem til nå, gitt «den nye normalen» i forholdet til Russland.

Temaer

  • NATO
  • Utenrikspolitikk
  • EU