Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Eskil Jakobsen

Rådgiver
Eskil_Jakobsen_11.jpg

Kontaktinfo og filer

eskil.jakobsen@nupi.no
Originalbilde

Sammendrag

Eskil Jakobsen er rådgiver i NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Hans primære forskningsinteresser er forsvars- og sikkerhetspolitikk, militær teknologi, Arktis og cybersikkerhet.

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Konflikt

Utdanning

2021 Master, statsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

2019 Bachelor, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2021- Vitenskapelig assistent, NUPI

2018-2019 Oversetter, OsloMet

2015-2017 Trainee, Menneskerettighetsakademiet

2010-2013 Vitenskapelig assistent, Høgskulen i Volda

2019-2011 Vikarlærer, Eiksmarka skole

 

Aktivitet

The image shows the front part of a grey navy vessel with seven men and one woman, all waving goodbye with their hats in their hands and waring navy blue uniform jackets, on deck. The boat is by the harbour, with other boats in the bacground. The flag og the German armed forces are behind them.
Forskningsprosjekt
2024 (Pågående)

Living up to expectations? German political ambitions and military role in the Baltic Sea and North Atlantic

Prosjektet vil bidra med kunnskap og kompetansebygging om Tysklands fremvoksende rolle som militær aktør i Østersjøen og Nord-Atlanteren....

 • Defence
 • NATO
 • Cyber
 • Europe
 • Defence
 • NATO
 • Cyber
 • Europe
Publikasjoner
Publikasjoner

Heimevernet og forsvaret av Norge: Skjerpet trusselbilde, uforløst potensial

I forsvaret av Norge er Heimevernet (HV) en vital del av grunnmuren. Styrken er Forsvarets største, geografisk mest spredte, og har samtidig ansvaret for det bredeste spekteret av oppgaver – i fred, krise og væpnet konflikt. HV leverer mye effekt – og har et uutnyttet potensial til å levere enda mer – for en relativt sett billig penge. Likevel har styrkens andel av Forsvarssektorens samlede driftsbudsjett falt, fra 3,8 % i 2015, til 3,1 % i budsjettet for 2024 – en mulig indikasjon på at styrken ikke er høyt prioritert når det norske forsvarsbudsjettet økes. Dette forskningsnotatet gir en kort beskrivelse HVs ansvar og oppgaver, og peker på utviklingstrekk som vil kunne påvirke disse i nær fremtid. Notatet illustrerer gapet mellom oppgavene, de vedtatte ambisjonene om videreutvikling, og ressursene som blir stilt til rådighet. I forlengelsen av dette svekkes hele samfunnets motstandsdyktighet i en tid hvor usikkerheten er større enn på lenge. Rapporten peker på fire konkrete tiltak som ved hjelp av en relativt moderat budsjettøkning vil kunne utnytte det latente utviklingspotensialet i HV-strukturen og gi betydelig og umiddelbar effekt på Forsvarets samlede evne til å levere beredskap og sikkerhet overalt, alltid – i fred, krise og i krig.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
Screenshot 2024-03-08 at 09.33.59.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
Forskningsprosjekt
2022 - 2023 (Pågående)

Tsjekkiske og norske perspektiver på nye sikkerhetstrusler forbundet med Russlands krig mot Ukraina (CZECHNORSEC)

Dette prosjektet skal undersøke hvordan krigen i Ukraina er i ferd med å endre sikkerhetsoppfatninger i Tsjekkia og Norge....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Eskil Jakobsen, Minna Ålander, Øyvind Svendsen

Germany’s Zeitenwende in foreign and security policy: Domestic developments and alliance dynamics after one year

Days after Russia’s invasion of Ukraine in February 2022, German Federal Chancellor Olaf Scholz announced a Zeitenwende, a historical turning point to which Germany would respond by reforming its foreign and security policies. In a speech in the Federal Parliament (Bundestag) on 27 February 2022, Chancellor Scholz listed five points for the reform agenda: supporting Ukraine (also militarily), sanctioning Russia, increased German contribution to NATO’s eastern flank, investment in more capable armed forces, and decoupling from Russian energy. The third point included a €100 billion special investment fund, so-called Sondervermögen, that would be used to boost Germany’s military capabilities and especially alleviate the most urgent material shortcomings of the armed forces. Given that Germany had been considered a laggard in European defence due to its restrictive approach on military capability – partly because of the historical legacy of guilt for World War II and partly a condition of Germany’s reunification after the Cold War – the announcement of a turning point raised expectations in Euro-Atlantic defence circles.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Europa
Screenshot 2023-04-26 at 14.25.10.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Europa
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

USAs strategiske retning i en tid preget av konkurranse

Siden president Joe Bidens inntreden i Det hvite hus i januar 2021, har hans administrasjon publisert flere nasjonale strategier om ulike temaer. Strategiene er viktige for å forstå amerikansk strategisk retning. To essensielle dokumenter finnes på sikkerhets- og forsvarsområdet: Den nasjonale sikkerhetsstrategien (NSS) og Den nasjonale forsvarsstrategien (NDS). Også Nasjonal strategi for Arktis (NSAR) har en betydningsfull sikkerhetsdimensjon. Sikkerhetshensyn for mindre stater som Norge er langt fra løsrevet fra stormaktenes strategiske vurderinger. Det å forstå amerikansk strategi og doktrine er derfor avgjørende for de som utformer norsk sikkerhetspolitikk. Denne policy briefen tar for seg hvordan USA tenker om strategisk konkurranse, med særlig fokus på teknologi, Arktis og implikasjoner for Norge.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Nord-Amerika
 • Fred, krise og konflikt
Screenshot 2022-12-16 at 12.19.22.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Nord-Amerika
 • Fred, krise og konflikt
Jagerfly fotografert på US Army Alaska 4th Brigade Combat Team mai 2022 Foto Forsvarets mediearkiv_169.jpg
Forskningsprosjekt
2022 - 2023 (Pågående)

Transatlantic Security – Challenges and Opportunities

I dette prosjektet analyserer NUPI utvikling i transatlantisk sikkerhetspolitikk sammen med forskere fra CSIS i USA og RUSI i Storbritannia. Målet med prosjektet er å bidra til økt forståelse for dage...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

NATO’s 2022 Strategic Concept

I denne nye Policy Briefen ser Gabriella Bolstad og Eskil Jakobsen nærmere på NATOs strategiske konsept som ble lansert 29. juni.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI vertskap for rundebord om NATOs nye strategiske konsept

7. mars møttes eksperter i Oslo for å diskutere sikkerhetspolitiske prioriteringer og utfordringer med perspektiver fra den nordeuropeiske delen av NATO.
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • EU
nupi-moete-bilde_large.png
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI vertskap for rundebord om NATOs nye strategiske konsept

7. mars møttes eksperter i Oslo for å diskutere sikkerhetspolitiske prioriteringer og utfordringer med perspektiver fra den nordeuropeiske delen av NATO.
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • EU
1 - 10 av 14 oppføringer