Hopp til innhold
NUPI skole

Ny bok: Den Kalde Krigen og Norges sikkerhet

Tidligere forsvarsminister Anders C. Sjaastad beskriver i en ny bok striden om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i 1980-årene.

Forsvarsminister Anders C. Sjaastad under votering om Forsvarsbudsjettet i Stortinget 1982.

Foto: Inge Gjellesvik, NTB Scanpix

Forsvarsminister Anders C. Sjaastad under votering om Forsvarsbudsjettet i Stortinget 1982.

Foto: Inge Gjellesvik, NTB Scanpix

Ved inngangen til 1980-årene ble Den Kalde Krigen stadig kjøligere. Sovjetunionens militære opprustning foregikk over en bred front både når det gjaldt konvensjonelle og kjernefysiske våpen. Den sovjetiske militære øvingsvirksomheten var omfattende og fremstod som truende - ikke minst på Nordflanken. Og i Afghanistan demonstrerte Kreml vilje til å bruke militær makt for å oppnå dominans over et annet land.

For NATO-landene fremstod den sovjetiske trussel som reell, noe som tilsa defensive forsvarstiltak. Hvert enkelt medlemsland måtte stille opp ved å øke sine militære budsjetter. Ikke minst ble kravet om felles alliansesolidaritet satt i høysete. For Norge med sin utsatte militærstrategiske beliggenhet var behovet for en troverdig NATO-garanti vitigere enn noensinne.

Da Willoch-regjeringen overtok i 1981 og Arbeiderpartiet havnet i opposisjon, oppstod det snart strid i sentrale forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Delvis skyltes dette at Arbeiderpartiet nå gikk bort fra eller endret standpunkt i viktige saker i forhold til hva partiet hadde forfektet i regjeringsposisjon. En rekke dramatiske avstemninger i Stortinget ble avgjort med knappest mulig stemmetall.

Anders C. Sjaastad var forsvarsminister i Willoch-regjeringen (1981-86) og opplevde denne striden på kroppen. Denne boken er hans beretning om hva som skjedde i disse årene på den politiske scene og i maktens kulisser.

Boken er utgitt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og produsert av Z-forlag AS.

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Utenrikspolitikk

Fakta

For å bestille boken, send epost til Anders C. Sjaastad:

ANDSJA@nupi.no

Pris: 299,-