Tidligere i år vitnet lekkasjer fra forsvarssjefens militærfaglige utredning at maritime patruljeflys rolle i Norge kommer til å få en sentral plass i anbefalingen Forsvarssjefen skal legge fram 1. oktober.

Må bytte fly rundt 2030

I dag er den viktigste plattformen for overvåking av havområder og såkalt luftbåren anti-ubåtkrigføring de maritime patruljeflyene P3 Orion, som nettopp har vært gjennom en oppgradering. Disse flyene forventes nå å kunne operere til omkring 2030.

Dokumenter nettsiden aldrimer.no sitter på viser at flere alternativer - fra å erstatte fly med droner til å erstatte dagens Orion med det nye flerbruksmaritime flyet P8 Poseidon - blir behandlet i den militærfaglige utredningen.

Beslutning innen 10 år

Flere ulike scenarioer som innebærer blanding av bemannede og ubemannede systemer er mulige i fremtidens luftbårne maritime overvåking.

Pensjonert Oberstløytnant fra Luftforsvaret Harald Håvoll har skrevet to publikasjoner om dette temaet for NUPI; en rapport og et kortere Policy Brief, som er et sammendrag av rapporten beregnet for et bredere publikum.

- En beslutning om hva som skal etterfølge P3 må tas rundt 2020-2025. Kostnader, samt utviklingen i nordområdene og forholdet til Russland, vil være faktorer som vil bidra til å bestemme på hvilket nivå vi kan, og må, legge oss for maritim overvåking. Min rapport og policy briefen er ment å bidra til en opplyst debatt om fremtiden til denne kapabiliteten for Norge. Dette er en debatt som vil komme i kjølvannet av den militærfaglige utredningen og når vi kjenner forsvarssjefens anbefalinger, forklarer han.

Seks scenarioer

I sine publikasjoner lister han opp seks ulike scenarioer for hvordan overvåking av hav- og kystområder i Norge kan se ut i fremtiden (se faktaboks).

- Det minst realistiske er å legge ned kapabiliteten. Det nest minst realistiske er å erstatte den kun med ubemannede systemer – droner. Store maritime nasjoner som USA, Kina og Japan bygger og introduserer i disse dager en ny generasjon bemannede patruljefly, og ifølge den nylig utgitte russiske maritime doktrinen planlegger Russland å bygge en ny type maritime patruljefly i perioden 2021-2030. Alle disse anskaffer droner som supplement til fly, men ingen ser foreløpig ut til å vurdere å erstatte fly med droner - snarere tvert om, sier Håvoll.

Russland-forhold kan avgjøre

- Hvilket alternativ tror du er mest realistisk?

- Det mest sannsynlige er å erstatte våre seks Orion-fly med fire til fem nye såkalte MMA (se faktaboks), som P8 Poseidon. Det nest mest sannsynlige er en kombinasjon av en bemannet plattform og droner, sier Håvoll.

Hvordan luftbåren maritim overvåking kommer til å se ut om femten til tjue år, avhenger i stor grad av økonomiske rammer, men vår nabo i nord er heller ingen ubetydelig komponent.

- Skulle forholdet til Russland forverre seg ytterligere, samtidig med at Russland fortsetter opprustningen, så vil et slikt kombinasjons-system tvinge seg frem tross betydelige kostnader, særlig fordi droner er spesielt nyttige i situasjoner som krever kontinuerlig overvåking og tilstedeværelse, og i kriser med mulighet for våpenbruk.