Dette er noen av spørsmålene som ble diskutert i denne episoden av The World Stage.

Arbeidet med EUs strategiske kompass har pågått en stund, men det måtte skrives om i aller siste fase på grunn av en endring i Russlands atferd og invasjonen i Ukraina.

Siden 1990-tallet har EU vedtatt en rekke dokumenter som tar sikte på å styrke unionens forsvarsevner. Og det har vært fremskritt: EU har siden 2003 gjennomført over 30 krisehåndteringsoperasjoner og en rekke initiativer er tatt for å øke de integrerte europeiske forsvarsevnene. 

Dette har blitt gjort gjennom ulike mekanismer som EUs Permanent strukturerte forsvarssamarbeid (PESCO) og Det europeiske forsvarsfondet (EDF). Likevel har EU kjempet for å overvinne ett overordnet problem: å handle raskt når man står overfor en krise som også krever en militær reaksjon. Det nylig vedtatte strategiske kompasset tar sikte på å fylle dette gapet.

Er dette dokumentet noe kvalitativt forskjellig fra andre dokumenter som EU har produsert siden den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken ble etablert tidlig i 2000?

Gjest i denne episoden av The World Stage er Steven Blockmans, forskningsdirektør ved CEPS og professor ved Amsterdam University. Programleder for denne episoden er Pernille Rieker, forsker 1 og koordinator for NUPIs senter for europastudier.

Denne episoden ble tatt opp 6. mai 2022.

Abonnér på våre podcaster i din foretrukne app! Du finner oss her: