Hopp til innhold
NUPI skole

Prestisjefylt ERC-finansiering til Elana Wilson Rowe – ‘Et veldig viktig prosjekt’

Det europeiske forskningsrådet (ERC) deler årlig ut ‘Starting grants’ til forskere tidlig i karriereløpet. 27. juli ble det klart at 403 forskere får slik finansiering i år, og at NUPIs Elana Wilson Rowe er en av dem.
Foto: Therese Leine Søgård/NUPI
Foto: Therese Leine Søgård/NUPI

- Etter en lang prosess, inkludert et intervju med et panel i Brussel i mai, var dette fantastiske nyheter å få midt i sommerferien! Politisk arbeid knyttet til det stater har definert som ‘delte økosystemer’ har blitt samlet sammen med regionale studier av miljøpolitikk over lang tid. Mitt prosjekt undersøker om og hvordan disse ‘økosystemiske’ anstrengelsene best kan forstås som en egen kategori innenfor global styring. Jeg er veldig begeistret for denne tildelingen, og ser frem til å rekruttere et forsknings-team og sette i gang,’ sier Elana Wilson Rowe.

Hun er blant de knappe 13 prosentene i søkemassen som har fått innvilget finansiering via Starting grants. Søkerne er forskere innen både natur- og samfunnsvitenskap. Nå skal Rowe stå i spissen for et forskningsprosjekt som gjennom tre case-studier skal besvare følgende spørsmål: Har regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter – og skiller denne seg fra global politikk generelt?

- Dette er veldig moro for Elana. Hun er en utmerket forsker og en god kollega. Vi ser dette prestisjefylte prosjektet også som en viktig anerkjennelse av kvaliteten ved NUPIs fagmiljø, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Snakker for økosystemene

Prosjektet har fått navnet The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics.

Navnet Lorax vil kanskje få en bjelle til å ringe hos dem som husker Dr. Seuss, USAs svar på Torbjørn Egner. I barneboken om skogens vokter Lorax, tilskriver Seuss ham sitatet: - Jeg er Lorax. Jeg snakker for trærne, for trærne har ingen tunger.

  • Ta en titt på Rowes ferske bok, Arctic Governance - Power in cross-border cooperation (Manchester University Press) her.

Så, hvem snakker for økosystemene som krysser landegrenser– og hva skjer med politikken i forlengelsen av dette? Rowes prosjekt skal analysere aktørnettverk og -hierarkier, og diplomatiske normer på styringsfeltene som har vokst frem rundt forsøk på å ‘snakke for’ grenseoverskridende økosystemer på tre ulike steder: Nordishavet, Amazonas-bassenget og Det kaspiske hav.

- Elanas prosjekt er spennende og det vil generere nye innsikter om samspillet mellom geopolitikk og forvaltningen av hav og vann. Dette er tematikk som er faglig spennende, og samtidig er av stor betydning for Norge og norsk utenrikspolitikk, sier Sverdrup.

Fremragende forskning

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram, som Norge også bidrar til. Starting grants er en del av programmets ‘Fremragende forskning’-pilar, og består av stipender på opp til 1,5 millioner Euro til bruk på forskningsprosjekter med opp til fem års varighet. Mottakerne er talentfulle forskere fra hele verden, med 2-7 års erfaring etter avlagt doktorgrad.

- Med 3170 søkere var stipendene i år veldig etterspurte, sier ERC-president Jean-Pierre Bourguignon ifølge en pressemelding.

I sin evaluering peker panelet som har vurdert Rowe’s søknad på at hun har imponerende erfaring å vise til, inkludert publikasjoner og tidligere forskningsfinansiering, at forskeren er svært godt kvalifisert til å utføre prosjektet, og skriver at ‘panelet vurderer at dette potensielt er et veldig viktig prosjekt’.

  • Rowe er fast bidragsyter i High North News, hvor hun skriver om Arktis-relaterte tema. Les analysene hennes her.

Vil du vite mer om NUPIs Arktis-forskning? Ta en titt på regionsiden vår, og se hva vi jobber med på klimafeltet her.

Temaer

  • Klima

Fakta

Det europeiske forskningsrådet (ERC)

  • ERC ble etablert av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning.
  • Hvert år velger og finansierer ERC de beste, kreative forskerne fra alle land og aldersgrupper til å lede prosjekter basert i Europa.
  • ERC tilbyr fire bevilgningstyper: Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants, i tillegg til bevilgningstypen Proof of Concept

Kilde: European Research Council