Uten inntekter kan ikke stater fungere. Skatt er en av de viktigste måtene for en stat å få inntekter og oppbyggingen av stabile skattesystemer ansees dermed som nøkkelen til utvikling for mange land. Denne rapporten systematiserer og analyserer eksisterende kunnskap om skattlegging i sårbare stater. Arbeidet med å øke skatteinntekten i land med konfliktsituasjoner krever en annen tilnærming og andre midler enn i de mer stabile utviklingslandene. Med dette som bakgrunn, diskuterer studien mulige inngangspunkter for norsk støtte til nasjonal inntektsmobilisering på måter som kan bidra til å styrke statsbyggingen og forbedre regjeringens legitimitet.

Kompleksitet, begrenset erfaring og sikkerhetsproblemer tyder på at man bør være forsiktig med å vedta bilaterale bistandsprogrammer av den typen som er implementert i andre utviklingsland. I stedet argumenterer rapporten for engasjement via multilaterale institusjoner.

Rapporten inneholder 9 anbefalinger for hvordan Norge kan bidra til utvikling av skattesystemer i sårbare stater:

  1. Do no harm
  2. Sørge for donorkoordinasjon, men med en viss ydmykhet
  3. Støtte tolladministrasjonen
  4. Bidra til opplæring av ledelse og beskatning av naturressurser
  5. Støtte FNs skattekomité
  6. Forbedre forholdet mellom skattebetalere og offentlig skatteadministrasjon.
  7. Husk det subnasjonale skattesystemet
  8. Støtte sivilbaserte organisasjoner
  9. Støtte og utvikle forskningskapasitet 

Hele rapporten kan leses her