Trumps annonsering av toll på stål og aluminium møter protest over hele verden - og opphetet debatt i USA. Trump-rådgiver Gary Cohn har trukket seg, mens stålprodusentene i USA jubler.

Den amerikanske presidenten anklager Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å ikke håndtere Kina og globalisering skikkelig, og USA blokkerer oppnevning av nye tvistedommere i WTO i så stor grad at det kan true funksjonen til WTOs tvisteløsningssystem.

Vil Trumps handelspolitikk bli starten på en global handelskrig som skader verdens økonomiske fremgang?

- Ikke bare tomme ord

- Trumps trusler er ikke bare er tomme ord. Den nye politikken markerer slutten på 70 år med USA som leder av verdens handelssystem, sier seniorforsker Arne Melchior, som forsker på internasjonal økonomi og handel på NUPI.

Han har gått gjennom Trumps handelspolitikk ett år etter at han inntok presidentstolen. I NUPI-notatet Handelspolitikken under Trump, som du kan laste ned gratis, finner han at den amerikanske presidentens handelspolitikk hviler på en forenklet analyse av USAs handelsunderskudd der handelsavtalene får skylden,  og en aggressiv innsats for å reforhandle handelsavtaler med mål om å redusere det amerikanske handelsunderskuddet 

- Handelsavtaler kan ramme arbeidsplassene, og ubalansert handel er et problem som bør tas mer alvorlig i handelslitteraturen, sier Melchior.

- Kan skyte seg selv i foten

Ifølge forskeren har Kina også satt vestlig industri under press, men han peker på at  dette skyldes Kinas vekst snarere enn handelsavtalene.

Les også:

- Balanserte handelsavtaler kan imidlertid gi både arbeidsplasser og billigere import, og er derfor oftest en del av løsningen snarere enn problemet. Ved å bygge på handelsavtalene kan man dessuten utvikle globale regelverk som skaper like vilkår i den globale konkurransen. I motsetning til sine forgjengere kan Trump komme til å bryte med det internasjonale handelssystemet og svekke internasjonalt samarbeid.

Trumps økonomiske nasjonalisme kan være til skade for både handelspartnere og det globale handelssystemet, ifølge Melchiors notat.

- I tillegg kan USA komme til å skyte seg selv i foten fordi proteksjonismen kan ha en betydelig kostnad; spesielt i en tid med omfattende internasjonale verdikjeder.

Les mer om NUPIs forskning på  internasjonal økonomi her, handel her og økonomisk vekst her.

PS! Interessert i Trumps Amerika? Ikke gå glipp av neste seminar i serien "En verden i mistillit". Det finner sted 20. mars, og hit kommer blant andre professor og Washington Post-kommentator Daniel Drezner, Vi spør: Er Trump et symptom på mistillit i USA?