Nordområdepolitikk er hot igjen, skriver Andreas Østhagen i denne kronikken i Morgenbladet. Han peker på flere områder Norge bør satse på når regjeringen i år skal legge frem en ny nordområdemelding.

I denne episoden av NUPIpodden har kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien tatt en prat med Andreas Østhagen om denne tematikken. Blant annet trekker Østhagen frem Svalbard, dialog med Russland, felles prosjekter med Kina og vern og utvikling av Havretten som områder vi nå bør satse på.

Hør hele samtalen her: