Hopp til innhold
NUPI skole

Verden er farligere, men bryr nordmenn seg?

En ny NUPI-undersøkelse viser at unge er mindre positive til både generell og militær støtte til Ukraina i den russiske angrepskrigen. Last ned rapporten om nordmenns holdninger til norsk utenrikspolitikk, og hør podkast om funnene, her.
Øyvind Svendsen_Maria Vertessarian og Ine Eriksen Søreide Utenrikshospitalet_169_med logo.jpg

Personer

Øyvind Svendsen
Seniorforsker
Maria Varteressian
Statssekretær i Utenriksdepartementet (Ap)
Ine Eriksen Søreide
Leder for Utenriks- og forsvarskomiteen (H)

En fersk NUPI-undersøkelse viser at 77 prosent av befolkningen er positive til at Norge skal støtte Ukraina i krigen mot Russland. Men i aldersgruppen 18-29 år er det kun 64 prosent som mener det samme, og 69 prosent i aldersgruppen 39-39 år.

I aldersgruppen 18-29 år er det kun 12 prosent som er svært positive til at Norge skal gi militær støtte til Ukraina.

Undersøkelsen tar også tempen på befolkningens syn på en rekke andre saker: Klimapolitikken, Europapolitikken, internasjonalt samarbeid, Kina, krigen på Gazastripen og Kina.

Undersøkelsen viser også at krigen i Ukraina ikke ser ut til å ha endret nordmens vurdering av den overordnede sikkerhetspolitiske trusselen mot Norge, selv om synet på Russland er skjerpet isolert sett.

I den siste episoden av NUPIs podkast Utenrikshospitalet, diskuterer seniorforsker Øyvind Svendsen funnene med leder for Utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide (H) og statssekretær i UD Maria Varteressian (Ap).

Lytt til episoden:

Eller hør den i nettleseren her:

Det er vanskelig å vite sikkert hvorfor de unge er mindre positive til å støtte Ukraina, men det kan skyldes at de mangler erfaringer fra den kalde krigen, at de har medievaner som gjør dem vanskelige å nå, og at de frykter de mulige effektene av å bidra til videre krigføring.

Rapporten er tilgjengelig her.

Undersøkelsen, som har fått prosjektfinansiering fra Konrad-Adenauer-Stiftung, er gjennomført som en nettbasert survey og utvalget består av 1000 respondenter. Alle respondentene er over 18 år og utvalget er forsøkt gjort representativt ved at utvelgelsen av informanter er gjort basert på alder, kjønn og bosted.

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • NATO
  • Utenrikspolitikk
  • Europa
  • Konflikt
  • EU

Personer

Øyvind Svendsen
Seniorforsker
Maria Varteressian
Statssekretær i Utenriksdepartementet (Ap)
Ine Eriksen Søreide
Leder for Utenriks- og forsvarskomiteen (H)