Hopp til innhold
NUPI skole

Viktig dialog med norske forskningsmiljøer om FNs sikkerhetsråd

Prio, NUPI og Utenriksdepartementet arrangerer møter om aktuelle saker i FNs sikkerhetsråd, i perioden Norge er medlem. Global helse og sikkerhet var tema for det første møtet 29. april.
Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix
Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix

(Regjeringen.no): Møtet er en del av det nyetablerte Dialogforumet for Norges rolle i FNs sikkerhetsråd 2021-2022. Formålet er å legge til rette for strategisk diskusjon mellom forskere, fageksperter og Utenriksdepartementet. Statssekretær Audun Halvorsen i UD deltar på møtene, mens Prio (Fredsforskningsinstituttet) og NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) står for organiseringen.

– Det er viktig å ha en tett og god dialog med de fremste forskningsmiljøene. Jeg ser frem til å få gode innspill til aktuelle spørsmål, norske prioriteringer og innsatsområder, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Forumet er en arena for tematiske rundebordsmøter knyttet til Sikkerhetsrådets dagsorden og norske prioriteringer. Med forankring i etablert politikk og forskning på den aktuelle tematikken, skal møtene utforske grenseflater for norsk innsats i Sikkerhetsrådet.

– Jeg vil takke NUPI og Prio som bistår i organiseringen av møtene. Det er viktig med meningsutveksling og debatt om Sikkerhetsrådet, sier Halvorsen.

Global helse og sikkerhet

Det første møtet tok utgangspunkt i hvordan koronapandemien aktualiserer helseutfordringer som reelle og alvorlige trusler mot internasjonal fred og sikkerhet.

Spørsmålene som tas opp tar utgangspunkt i forskningen:

 • Hva er implikasjonene for FNs sikkerhetsråd?
 • Hvordan styrker vi Sikkerhetsrådets pågående arbeid innen helse, fred og sikkerhet?
 • Hvordan kan Sikkerhetsrådet bidra til å forebygge eller dempe konfliktlinjer gjennom for eksempel resolusjoner om våpenhviler og vaksinedistribusjon?

Dersom Sikkerhetsrådet skal opprettholde sin posisjon videre inn i det 21. århundret, må det gjøres i stand til å håndtere nye typer trusler. Dialogforumet vil diskutere og utforske i hvilken grad Sikkerhetsrådets rolle kan utvikles, og hvordan det internasjonale samfunn kan bli bedre rustet for å håndtere framtidige helsekriser og påfølgende internasjonal uro og ustabilitet.

Norsk presidentskap, klima og fredsbevaring

Målet er å gjennomføre tre til fire slike møter i året. Alle får en spesifikk dagsorden. Planlagte temaer er:

 • Ideer og innspill til Norges presidentskap i Sikkerhetsrådet i januar 2022
 • Effekter av fredsbevarende operasjoner
 • Klima og sikkerhet

Til hvert møte blir det invitert norske og internasjonale forskere og eksperter med spesialkompetanse for det aktuelle temaet. Formålet er å utvide kunnskapsgrunnlaget, kartlegge muligheter for hvordan temaet kan tas opp i Sikkerhetsrådet, og se på handlingsrom for Norge.

Rundebordsarrangementet vil av smittevernshensyn inntil videre foregå i virtuelt format. Diskusjonen vil være fortrolig (i tråd med Chatham House Rules). Organiseringen gjennomføres av Niels Nagelhus Schia (NUPI) og Louise Olsson (Prio).

Les også:

Denne teksten ble først publisert på Regjeringens nettsider, og er gjengitt med nettredaktørs tillatelse.

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Pandemier
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN