Hopp til innhold
NUPI skole

Eldre årsrapporter og revisjonsberetninger

NUPIs årsrapportar gir ei detaljert oversikt over aktivitetar, drift og finansiering av instituttet for kvart kalenderår. Rapportane følgjer malverk og rapporteringskrav sett av Kunnskapsdepartementet.

Årsrapporter

 

Revisjonsberetninger