false = not relative url Elin Maria Fiane | NUPI

Elin Maria Fiane

Hovedbibliotekar

Elin_Maria_Fiane.jpg

Elin Maria Fiane arbeider med å anskaffe, organisere og gjøre tilgjengelig ekstern informasjon (databaser, artikler, bøker, m.m.) for våre egne ansatte.  Utfører litteratursøk og henter inn  informasjon på forespørsel. Organisere og gjøre tilgjengelig eksternt NUPIs egenproduserte informasjon (artikler, notater, rapporter, m.m.). Administrator for CRIStin, BRAGE (institusjonelt arkiv) og bibliotekkatalogen (Tidemann). 

Kompetanse: Kunnskapsforvaltning i arkiv og bibliotek. Samlingsutvikling. Vitenskapelig publisering og Open Access. Organisering av informasjon i databaser. Referanse- og søkekompetanse.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Artikler Alle artikler

  • Bibliotek
    3. jan. 2022

    Nupis bibliotek har litteratur om norsk og internasjonal utenrikspolitikk, diplomati og internasjonale forhold generelt. Samlingen ble startet i 19611

    NUPI-bibliotek_aw_system_toppbilde_cropped.jpeg