false = not relative url Ninna Viker | NUPI

Ninna Viker

Rådgiver administrasjon og arkiv

Ninna Viker arbeider i NUPIs resepsjon. Hun er dansk, med bred erfaring innenfor administrasjon i så vel offentlig som privat sektor.

Hun er utdannet bachelor i engelsk og fransk med tilleggsutdanning i personalutvikling og prosjektledelse.


Artikler Alle artikler